Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2023.06.21

BRM.0012.61.2023

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 26 czerwca 2023 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 08.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – plan wakacji w mieście.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 1.
  b. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupcy na lata 2023-2027” – druk nr 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  w rejonie ul. Franciszka Ratajczaka w Słupcy – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy promenadzie – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk 7.
  h. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2023 – druk 8.
 4. Wolne wnioski i informacje.

  Przewodniczący Komisji
  /-/ Tadeusz Markiewicz

Słupca, dnia 2023.06.21

BRM.0012.61.2023

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 27 czerwca 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 1.
  b. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupcy na lata 2023-2027”– druk nr 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk
  nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Franciszka Ratajczaka w Słupcy – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy promenadzie – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk 7.
  h. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2023 – druk 8.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125