Przeglądanie: Informacja o uzyskanych poziomach

Informacja o uzyskanych poziomach

INFORMACJA o osiągniętych przez Gminę Miejską Słupca oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach…