Przeglądanie: Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne powstało z inicjatywy słupeckiego regionalisty Wojciecha Sypniewskiego. Działalność swoją rozpoczęło 21 stycznia 1975r.…