Kontakt

Urząd Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca
um@miasto.slupca.pl

Kontakt

Burmistrz Miasta Słupcy
Michał Pyrzyk
tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl

Zastępca Burmistrza
Jacek Szczap
tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl

Sekretarz Miasta
Beata Wyderkiewicz
tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Szymkowiak
tel. 63 277 27 27
um@miasto.slupca.pl

Skarbnik Miasta
Mirosława Koziorowska
tel. 63 277 27 27 wew. 212,211
um@miasto.slupca.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
um@miasto.slupca.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik – Marta Kozielska
tel. 63 277 27 27 wew. 106. 107
um@miasto.slupca.pl

Referat Organizacyjny
tel. 63 277 27 27 wew.224,205
um@miasto.slupca.pl

Biuro Rady Miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 201
um@miasto.slupca.pl

Informatyk
Michał Zaradzki
tel. 063 277 27 27 wew. 222

Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych
Kierownik – Jadwiga Banasik
tel. 63 277 27 27 wew. 119, 117
informacja działalność gospodarcza wew. 232
um@miasto.slupca.pl

Referat Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kierownik – Karol Sobczak
tel. 63 277 27 27 wew. 105
um@miasto.slupca.pl

Ewidencja Ludności
tel. 63 277 27 27 wew. 215
um@miasto.slupca.pl

Referat Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej
Kierownik – Grzegorz Kozielski
tel. 63 277 27 27 wew. 229, 118, 235
um@miasto.slupca.pl

Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska
Kierownik – Dorota Maleszka
tel. 63 277 27 27 wew. 226
um@miasto.slupca.pl

Referat Promocji
Kierownik – Arleta Kolska-Hypka
tel. 63 277 27 27 wew. 227,160
um@miasto.slupca.pl

Referat Oświaty i Rozwoju Lokalnego
Kierownik – Mariusz Król
tel. 63 277 27 27 wew. 121, 233
um@miasto.slupca.pl

Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
Kierownik – Kamila Pyrzyk
tel. 63 277 27 27 wew. 102, 104
um@miasto.slupca.pl

Biuro Obsługi Prawnej
Krystyna Królak
Anna Skocka
tel. 63 277 27 27 wew. 115
um@miasto.slupca.pll

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Katarzyna Hoffmann
tel. 63 277 13 99
um@miasto.slupca.pl
www.uzaleznienia-slupca.pl

Młodzieżowa Rada Miasta Słupcy
um@miasto.slupca.pl

Ważne telefony

Telefony Alarmowe:

Komenda Powiatowa Policji tel. 997, 63 274 12 34

Straż Pożarna tel. 998, 112 63 274 15 80 – sekretariat

63 274 15 98 – stanowisko kierowania

Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 63 275 29 99

Szpital ZOZ  tel. 63 275 23 00

Pogotowie Energetyczne tel. 991, 63 274 78 00

Pogotowie Gazowe tel. 992

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 994, 63 275 17 60

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel. 63 275 54 13

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel. 63 275 17 60

Miejski Dom Kultury tel. 63 277 25 11

Muzeum Regionalne tel. 63 275 26 40

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna tel. 63 275 15 77

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie filia w Słupcy tel. 63 275 15 43

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tel. 63 277 26 14, 63 277 26 15

Dworzec Autobusowy PKS tel. 63 275 14 72

Informacja PKP tel.  22 19 436

Postój TAXI tel. 63 275 22 22

Schronisko dla Zwierząt w Katarzynowie tel. 609 207 363