Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta tut. Urzędu Miasta, stworzone w ramach programu „Kompetentny Urząd – Zadowolony klient”. powstało przede wszystkim z myślą o usprawnieniu pracy tut. urzędu, zagwarantowaniu profesjonalnej obsługi interesantom oraz zmianie wizerunku placówki na bardziej dostępną i przyjazną dla mieszkańców.

BOK znajduje się na parterze budynku tut. urzędu i jest czynny w godzinach pracy urzędu.
W poniedziałki punkt informacyjny czynny do 16:30.

Pracownicy w Biurze Obsługi Klienta udzielają kompleksowej informacji w zakresie procedury, miejsca i sposobu załatwienia sprawy, udostępniają karty informacyjne, obowiązujące druki i pomagają w ich wypełnianiu. Kompletne wnioski lub podania, które dotychczas były składane w sekretariacie Burmistrza, obecnie składa się w BOK, które po właściwej dekretacji zostają skierowane do odpowiedniego referatu. Ponadto do zakresu zadań biura należy również: prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu, obsługa centrali urzędu, udostępnianie aktów prawnych, udzielanie informacji dotyczących miasta.
Biuro Obsługi Klienta pełniąc funkcję przewodnika ma służyć klientom Urzędu Miasta oraz zapewnić wysoki poziom obsługi poprzez m.in.: polepszenie warunków technicznych obsługi interesanta, skrócenie czasu załatwiania spraw w urzędzie. Praca biura obsługi z pewnością podwyższy standard świadczonych usług, zmniejszając barierę: klient – urzędnik a zapewnienie profesjonalnej obsługi ma służyć mieszkańcom miasta Słupcy.