Działalność oświatowa

W Słupcy dobrze rozwinięta jest baza oświatowa.  Funkcjonują tu trzy przedszkola, dwie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupca. Od września 2015r. funkcjonuje przedszkole prywatne. „Pod skrzydłami” powiatu znajdują się: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych, kształcące młodzież ze Słupcy i powiatu słupeckiego. Szkoły  prowadzą ożywione kontakty ze szkołami w innych krajach, dzięki czemu młodzież kształci swoje umiejętności językowe, poznaje inne kultury i style życia, uczy się tolerancji.

Prężnie działa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, który prowadzi nauczanie na poziomie: podstawowym, gimnazjum i zawodowym (przygotowanie do zawodu).

W Słupcy swoją siedzibę ma  Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty, dzięki której dzieci i młodzież mogą kształcić swoje umiejętności muzyczne i wrażliwość artystyczną. Uczniowie szkoły są laureatami ogólnopolskich koncertów i konkursów gitarowych, akordeonowych, skrzypcowych i pianistycznych. Absolwentem Szkoły Muzycznej w Słupcy jest Łukasz Kuropaczewski światowej sławy gitarzysta.

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Przedszkole nr 2 „Miś”

Przedszkole nr 4 „Jarzębinka”

Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego

Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Sikorskiego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Apolinarego Szeluty

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125