Działalność sportowa w mieście

Miasto Słupca w 2011 roku przystąpiło do programu „Budujemy Sportową Polskę”, który polega na:

– rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
– udziale w rządowych programach rozwoju bazy sportowej,
– wspieraniu sportu dzieci i młodzieży,
– aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez sport,
– upowszechnianiu kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
– promocji miasta w kraju i zagranicą.

Logo budujemy sportową Polskę

Logo budujemy sportową Polskę

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125