Emisje radiowe w maju 2023

Emisje radiowe w maju 2023

Temat rozmowy: Operacja „Rynek” rozpoczęta! (Radio Warta)

Tekst wywiadu:  Radio Warta w okolicy. Program powstał przy współpracy z Miastem Słupca.
Radio Warta: O tej inwestycji mówiliśmy już na naszych falach. Teraz jednak przechodzimy od słów do czynów: operacja „Rynek” rozpoczęta, co się kryje pod tym hasłem, pytam o to burmistrza Słupcy – Michała Pyrzyka.
Michał Pyrzyk: Pod tym hasłem kryje się nic innego jak gruntowna przebudowa, rewitalizacja rynku słupeckiego, czyli ta inwestycja, na którą mieszkańcy, no czekają już sporo, sporo lat, być może kilkadziesiąt.
Radio Warta: Do podpisania umowy doszło wczoraj, co możemy o tej umowie, o tej inwestycji powiedzieć?
Michał Pyrzyk: Do umowy do jej podpisania doszło po dwóch przetargach, które zorganizowaliśmy. Pierwszy został unieważniony, drugi ogłoszony z pewnymi modyfikacjami zakończył się dla nas korzystniejszą ofertą, korzystniejszą ceną, bo wynoszącą 7 milionów 520 tysięcy i po podpisaniu umowy wykonawca, bo jest to zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przystąpi niezwłocznie do sporządzenia projektu budowlanego – ma na to 10 miesięcy, na uzyskanie pozwolenia na budowę i potem rozpocznie wszystkie prace budowlane.
Radio Warta: No właśnie: przedstawmy te najważniejsze terminy, o 10 miesiącach, które wykonawca ma na opracowanie dokumentacji projektowej już sobie powiedzieliśmy, co później, co dalej?
Michał Pyrzyk: Dalej ma 24 miesiące maksymalnie na wykonanie wszystkich prac budowlanych, ten termin być może jest długi, może przerażać, ale jest to miejsce newralgiczne, tak jak wiemy znajdujące się pod ochroną konserwatorską i na budowniczych mogą również czyhać pewne niespodzianki, które spowolnią prace, więc jest to taki termin założony maksymalny, żeby potem nie było konieczności jego wydłużania, ale mamy nadzieję, że te prace budowlane, zresztą o tym zapewniał nas wykonawca, że mogą skończyć się znacznie wcześniej, co jest korzystne i dla nas jako inwestora, i dla wykonawcy.
Radio Warta: Powiedzmy jeszcze o pieniądzach, bo one robią wrażenie: inwestycja będzie kosztowała ponad 7 milionów złotych.
Michał Pyrzyk: Tak, będzie to kwota ponad 7,5 miliona złotych, które pozyskaliśmy z programu inwestycji strategicznych, ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych, no trzeba było do tej kwoty ponad 3 miliony dołożyć, no ale jak gdyby cykl pozyskiwania tych środków jest taki, że cała dokumentacja, cały kosztorys przygotowywany był w roku 2021, wniosek kierowany był na początku roku 2022, a wiemy, jak potem rozszalała się inflacja, chociażby w związku z wojną w Ukrainie, stąd no mamy takie, a nie inne ceny. Inwestycja finansowana w ramach Polskiego Ładu jest też, ma też określone kryteria i wykonawcy można zapłacić tylko dwa razy, nie ma możliwości, aby to uczynić częściej i stąd też musi wykonawca jak gdyby przerzucić na siebie całe finansowanie tej inwestycji, a jest ona niemała, stąd takie, a nie inne koszty. Ale mimo to zdecydowaliśmy się na podpisanie tej umowy, jesteśmy po decyzji Rady Miasta w tym względzie, bo stwierdziliśmy, że po prostu taniej już nie będzie i nie ma na co czekać.
Radio Warta w okolicy. Program powstał przy współpracy z Miastem Słupca. 

Temat rozmowy: Burmistrz Słupcy uzyskał absolutorium! (Radio Warta)

Tekst wywiadu: Radio Warta w okolicy. Program powstał przy współpracy z Miastem Słupca.
Radio Warta: Do takich sytuacji burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk zdążył się już przyzwyczaić: kilka dni temu otrzymał absolutorium z wykonania zeszłorocznego budżetu miasta, już siedemnastego – pan jeszcze liczy, panie burmistrzu, czy one już gdzieś spowszedniały?
Michał Pyrzyk: Myślę, że nie spowszedniały, bo każdy rok jest inny, każdy przynosi inne inwestycje, każdy przynosi, że tak powiem, inne rzeczy spowodowane uwarunkowaniami tymi zewnętrznymi, więc tutaj nie ma jakiejś sztampy, tutaj nie ma jakiegoś powielania i każdy rok jest inny, więc no nie przyzwyczaiłem się, można powiedzieć, do tego, choć – tak jak pan zauważył, jak tutaj policzone było – to już siedemnaste absolutorium, które uzyskałem.
Radio Warta: Czym to siedemnaste absolutorium różniło się od poprzednich? Było coś szczególnego, coś charakterystycznego?
Michał Pyrzyk: To znaczy, był to rok też bardzo nieprzewidywalny, bo mówimy o roku 2022, zaczęliśmy go jeszcze z obostrzeniami covidowymi, a potem wyniknęły z niego te wszystkie kwestie, które miały związek z wojną w Ukrainie, czyli inflacja, podniesienie stóp procentowych na kredyty, a również przecież w trakcie roku budżetowego spłacamy zobowiązania z lat poprzednich, to jeszcze zamieszanie z wprowadzeniem nowego systemu podatkowego, tutaj te sprawy przytłumiła lekko wojna, ale ta niepewność w zakresie dochodów własnych, bo gro z nich czerpiemy z udziału podatków dochodowych od osób fizycznych – to ta niepewność towarzyszyła nam przez cały rok, poza tym w trakcie roku działania związane z oszczędzaniem energii, której ceny również drastycznie rosły, z wyłączaniem lamp, z montowaniem tych instalacji fotowoltaicznych – tak, że to był rok, gdzie mieliśmy dużą niepewność, jeśli chodzi o wykonanie dochodów, ale i tą, jak będą wyglądały te wydatki, czy uda nam się zamknąć ostatecznie budżet.
Radio Warta: Pana zdaniem: jakie liczby najlepiej ilustrują ten miniony rok, piję oczywiście do liczb, które gdzieś tam widnieją w budżecie miasta?
Michał Pyrzyk: To znaczy na pewno taką znaczącą liczbą jest nadwyżka, choć jest ona mała, bo wynosi ponad 102 tysiące złotych, ale przypomnę, że startowaliśmy z deficytem wynoszącym 3 miliony, więc w trakcie roku, mimo tych wszystkich trudności, udało się tak zacisnąć pasa, tyle pozyskać środków zewnętrznych, że zrezygnowaliśmy z zaciągania kredytu bankowego, a skupiliśmy się na tym, aby właśnie tego kredytu w tym roku nie brać, no co myślę, było racjonalnym zadaniem. Oczywiście, można by było za te pieniądze zrealizować jeszcze jakieś inwestycje, jakieś remonty, ale stwierdziliśmy, że skoro możemy nie zaciągać kredytu, to będzie ten właściwy krok, tym bardziej, że na inwestycje też przeznaczyliśmy ponad 9 milionów 200 tysięcy złotych, co dla jednych może być liczbą małą, ale u nas stanowi prawie 12%, jeśli chodzi o wszystkie wydatki budżetowe.
Radio Warta w okolicy. Program powstał przy współpracy z Miastem Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125