IX sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.9.2019
Słupca, dnia 19 września 2019 r.

Uprzejmie zapraszam na IX sesję Rady Miasta Słupcy, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2019 r., 5 sierpnia 2019 r., 10 września 2019 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 1.
6. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 2.
7. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupca a Miastem Konin w sprawie organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 7.
12. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2019 r.– druk nr 8.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 9.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „ Herbowa Tarcza Słupcy’’ – druk nr 10.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 11.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – druk nr 12.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – druk nr 13.
18. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku – druk nr 14.
19. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy – druk nr 15.
20. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Koninie – druk nr 16.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie IX sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125