Gospodarka odpadami – zmiany

GOSPODARKA ODPADAMI

 

ZMIANY W SEGREGACJI ODPADÓW

 

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca rozstrzygnięty. Przez następne dwa lata tj. do 30 czerwca 2017 roku usługę będzie świadczyła dotychczasowa firma czyli Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie.

 

Korzystne rozstrzygnięcie przetargu pozwala utrzymać na dotychczasowym poziomie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w II półroczu bieżącego roku powinny dotrzeć do wszystkich właścicieli nieruchomości do końca czerwca, znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.miasto.slupca.pl w zakładce ochrona środowiska i gospodarka odpadami.

 

Aby poprawić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” w zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), w miesiącu lipcu tzw. „gniazda” na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” zostaną wyposażone w brązowe pojemniki o pojemności 1100 litrów (1-2szt./gniazdo) oznakowane odpady kuchenne ulegające biodegradacji do zbierania wyłącznie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

 

Tu wrzucamy:

– resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, fusy od kawy i herbaty, zwiędłe kwiaty cięte.

Wrzucamy odpady razem z workami, w których były zbierane.

 Nie wrzucamy:

– odpadów zielonych (skoszonej trawy, liści, gałęzi), innych odpadów komunalnych.

 Zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

  • z terenu nieruchomości niezamieszkałych,
  • z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej,
  • pozostałych odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej),
  • w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wspólnej 8

pozostają bez zmian.

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125