Informacja

Słupca 23 czerwca 2023r.
DPO.6232.1.3.2023

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm./ Rada Miasta Słupcy w Uchwale Nr XXII/135/12 z dnia 27 września 2012r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 grudnia 2012r. poz. 6261/ postanowiła o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013r. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne czyli o włączeniu tych właścicieli nieruchomości do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 6c ust. 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm./ Burmistrz Miasta Słupcy informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w terminie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Otrzymują za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów.
Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Beata Zaradzka, Osiedle Niepodległości 13/53,  62-400 Słupca.
IGLESPOL Z. IGLEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Wrocławska 14, 62-300 Września. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21, 62–540 Kleczew, 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. ul. Zajazd 23, 62-800 Kalisz, adres korespondencyjny: Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.
EKO – KONTENER Przemysław Pieczyński , 62 – 504 Konin, Rumin 111, .
Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska”, 62 – 402 Ostrowite, ul. Lipowa 2,
Grzegorz Rutkowski PHU GRE–PAL Grzegorz Rutkowski , 62–500 Konin, ul. 3 Maja 43/12.
PreZero Service Centrum sp. z o. o., 99 – 300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127.
Ośrodek Badawczo Rozwojowy ZielonaEnergia.Konin Sp. z o. o., 62 – 510 Konin, Sulańska 3a.
„ZGO-NOVA” Sp. z o. o. Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63 – 200 Jarocin.
Strona internetowa Urzędu Miasta.
BIP Gminy Miejskiej Słupca.
A/a.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125