Komunikat – składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

KOMUNIKAT
Od 1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
Wejdź na stronę http://www.zone.gunb.gov.pl naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe (każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację), jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.
Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego?
Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie – Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowej?
http://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
www.miasto.slupca.pl zakładka dla Mieszkańca – ochrona środowiska i gospodarka odpadami – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków lub w Biurze Obsługi klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21.
Załączniki:
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne.
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne .

print

Pobierz załącznik

  • pdf deklaracja-a-30.06.2021
    Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne.
    Data dodania: 12 lipca 2021 12:41 Wielkość pliku: 234 KB
  • pdf deklaracja-b-30.06.2021
    Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.
    Data dodania: 12 lipca 2021 12:43 Wielkość pliku: 259 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125