Pomagamy wypełnić wniosek do programu „Czyste powietrze”.

Gmina Miejska Słupca na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu włączyła się w realizowanie działań na rzecz ochrony jakości powietrza i dzięki temu mieszkańcy miasta Słupcy otrzymują pomoc w wypełnianiu wniosku w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Istnieje także możliwość złożenia go w Urzędzie Miasta w Słupcy.
Od maja bieżącego roku w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o zmienioną wersję programu oraz zmienioną dokumentacją programową.
Wprowadzono między innymi możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skrócono czas rozpatrywania wniosków. Ponadto oprócz dotychczasowego naboru wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu, tj. do podstawowego poziomu dofinansowania, uruchomiono również nową odsłonę Programu, tj. Część 2 dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
Więcej informacji udziela Referat Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Miejskiej pod numerem telefonu 63 277 27 27, wew. 235.
Pomagamy wypełnić wniosek do programu "Czyste powietrze".

Pomagamy wypełnić wniosek do programu „Czyste powietrze”.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125