4. Miejska Trasa Turystyczna Komora Celna

Komora Celna (budynek Starostwa)

Budynek wzniesiony w 1 poł. XIX w. Pełnił funkcję komory celnej, sądu powiatowego, starostwa. W listopadzie 1918 r. stacjonował w nim oddział Peowiaków z IV Obwodu, którzy w  dniu 11 listopada rozbroili posterunki stacjonujących w mieście Niemców. Od roku 2001 budynek ponownie stał się siedzibą Starostwa Powiatowego. W dniu  11 listopada 2006 r. przy wejściu umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą słupeckim peowiakom.
W swoich dziejach Słupca cztery razy była stolicą powiatu. Po raz pierwszy w roku 1867 w ramach guberni kaliskiej utworzonej przez władze carskie w Królestwie Polskim. Po raz drugi w latach 1919-1932 w ramach województwa łódzkiego. Po II wojnie światowej w latach 1956-1972 Słupca staje się ponownie siedzibą powiatu już w obszarze województwa poznańskiego. Powiat słupecki w dzisiejszej postaci został utworzony 1 stycznia 1999 r. i obejmuje gminy: Orchowo, Ostrowite, Lądek, Zagórów, Strzałkowo, Powidz, Gmina Miejska Słupca, Gmina Wiejska Słupca.

4. Miejska Trasa Turystyczna tablica_komora_celna

4. Miejska Trasa Turystyczna tablica_komora_celna

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125