26. Miejska Trasa Turystyczna Cmentarz parafialny Św. Krzyża

Cmentarz parafialny Św. Krzyża

 Powstał około 1831 r. Stanowi miejsce wiecznego spoczynku wielu wybitnych Słupczan i obywateli naszego miasta. Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w porozumieniu z parafią Św. Wawrzyńca – administratorem nekropolii – objęło nadzór i działania związane z ochroną znaczących nagrobków i mogił oraz dokonało ich renowacji. Najstarszym zachowanym nagrobkiem pochodzącym z 1846 r. jest nagrobek Ignacego Piotra Dembickiego – kasjera komory celnej. Wśród pochowanych osób są powstańcy styczniowi, członkowie POW, walczący na frontach II wojny światowej, w powstaniu warszawskim, zasłużeni dla historii i kultury miasta i regionu. Do 1939 r. w mieście funkcjonowały jeszcze cmentarz żydowski i prawosławny.

26. Miejska Trasa Turystyczna tablica Cmentarz parafialny Św. Krzyża

26. Miejska Trasa Turystyczna tablica Cmentarz parafialny Św. Krzyża

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125