WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE SŁUPECKIM

WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA  W POWIECIE SŁUPECKIM

Miasto Słupca

1. Poradnictwo specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
Plac Parysa 9, 62-400 Słupca
tel. 63/275 32 99, www.mops-slupca.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

2. Poradnictwo specjalistyczne zakresie przemocy w rodzinie:
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
Plac Parysa 9, 62-400 Słupca
tel. 63/275 32 99, www.mops-slupca.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

3. Poradnictwo specjalistyczne w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy
ul. Traugutta 10A lub Plac Parysa 9, 62-400 Słupca
tel. 63/275 32 99, www.mopsw-slupca.pl
Czynne od poniedziałku do piątki w godz. 7.00 – 15.00

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie:
– psychoterapia terapii uzależnień
– psycholog rodzinny
ul. Traugutta 10A, 62-400 Słupca
tel. 63/277 13 99, e-mail: hoffman@miasto.slupca.pl
Czynne w środę w godz. 15.30 – 20.00

4. Poradnictwo specjalistyczne rodzin:
Klub Dziecięco-Młodzieżowy
– pedagog rodzinny
– psycholog
ul. Traugutta 10A, 62-400 Słupca
tel. 63/277 13 99, e-mail: hoffman@miasto.slupca.pl
Czynne w piątek w godz. 14.00 – 16.30

Gmina i Miasto Zagórów

1. Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie
ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów
tel. 63/274 88 33, e-mail: opszagorow@konin.lm.pl.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień:
ul. Duży Rynek 35, 62-410 Zagórów
tel. 63/274 81 14, e-mail: mgkalkzagorow@wp.pl
Czynne w 3 i 4 piątek miesiąca w godz. 16.00 do 20.00

Gmina Strzałkowo

1. Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
tel. 63/275 00 37, e-mail: ops@gops.strzalkowo.pl

2. Z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzałkowie
Al. Prym. Wyszyńskiego 6, tel. 63/275 00 34

3. Z zakresu interwencji i pomocy osobom pokrzywdzonym
Zespół Interdyscyplinarny w Strzałkowie
Al. Prym. Wyszyńskiego 6, tel. 63/275 00 37

4. Punkt konsultacyjny, który udziela porad i konsultacji dla osób i rodzin z problemami uzależnień:
Al. Prym. Wyszyńskiego 8, 62-420 Strzałkowo, tel. 63/222 31 56.

Gmina Lądek

1. Z zakresu pomocy społecznej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku
ul. Pyzderska 20, 62-406 Lądek
tel. 63/276 31 58, e-mail: gops@gopsladek.pl

2. Z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku
ul. Pyzderska 20, 62-406 Lądek, tel. 63/276 31 58

3. Z zakresu interwencji i pomocy osobom pokrzywdzonym:
Zespół Interdyscyplinarny w Lądku
ul. Pyzderska 20, 62-402 Lądek, tel. 63/ 276 31 58

Gmina Powidz

1. Z zakresu pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poradnictwo w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych, poradnictwo w zakresie innych uzależnień, poradnictwo w sprawach przemocy domowej:
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
ul. Park Powstańców Wlkp. 25/5, 62-430 Powidz (w Ośrodku Zdrowia)
Czynny w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.30

Gmina Słupca

1. Z zakresu pomocy społecznej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
tel. 63/274 36 76 w. 40, e-mail: gops@gopsslupca.pl

2. Z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
tel. 63/274 36 76 w. 40, e-mail: komisja.alkoholowa@gminaslupca.pl

3. W ramach przemocy w rodzinie:
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Słupca
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
tel. 63/274 36 76 w. 40, e-mail: gops@gopsslupca.pl

Gmina Orchowo

1. Z zakresu pomocy społecznej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
tel. 63/268 40 90 w. 80, 81, 82, e-mail: gops@orchowo.pl

2. W sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy
Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, biuro nr 1
tel. 63/268 40 90 wew. 38

3. W sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
tel. 63/268 40 90 w. 80, e-mail: gosp.kierownik@orchowo.pp

Gmina Ostrowite

1. Nieodpłatne Poradnictwo Rodzin:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem
ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
tel. 63/276 51 60 w. 132, 147, e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl
(w tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie)

2. Psychologiczne (w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przemocy w rodzinie):
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem
ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
tel. 63/276 51 60 w. 147, e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl

3. Z zakresu pomocy społecznej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem
ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
tel. 63/276 51 60 w. 132, 147, e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl
(w tym psycholog, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie)

4. W sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem
ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
tel. 63/276 51 60 w. 132, 147,e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl
(w tym psycholog, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie).

5. Z zakresu praw dziecka (w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przemocy w rodzinie, nieporadności wychowawczej):
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem
ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
tel. 63/276 51 60 w. 132, 147, e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl
(w tym psycholog, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie).

6. Dyżur Radcy Prawnego
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem
W każdy ostatni piątek miesiąca
tel. 63 276 52 03

Inne

Z zakresu nieodpłatnego Poradnictwa Rodzin:
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca
tel. 63/275 86 57

Dla bezrobotnych:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Piastów 1, 62-400 Słupca
tel. 63/275 86 56

Z zakresu praw konsumenta:
Starostwo Powiatowe w Słupcy
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
tel. 63/275 86 46, e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat-slupca.pl

Z zakresu praw pacjenta:
Wielkopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań
tel. 61/850 60 00, e-mail: kancelaria@nfz-poznan.pl,
telefoniczna informacja pacjenta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu tel. 800 190 590

Osoby pokrzywdzone przestępstwem:
Prokuratura Rejonowa w Słupcy
ul. Poznańska 14, 62-400 Słupca
tel. 63/275 21 55

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy
ul. Poznańska 13, 62-400 Słupca
tel. 63/274 12 00, e-mail: dyżurny.slupca@po.policja.gov.pl

Z zakresu praw dziecka:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
tel. 22/583 66 00, e-mail: rpd@brpd.gov.pl

 

[informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Starostwo Powiatowe w Słupcy]

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125