Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” informuje o możliwości składania wniosków

[tekst z załącznika] Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”.
Więcej informacji na stronie: http://unianadwarcianska.pl/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-nabor-wnioskow-2/
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125