Zakończyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Głównym tematem spotkania, które odbyło się 16 października 2017 roku było przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Na początku spotkania głos zabrał burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk, który przedstawił program oraz zmiany, jakie wprowadzono w roku 2018 oraz poinformował, że kwota zapisana na realizację Programu zostanie zwiększona do 250 tys. zł.
Następnie głos oddano przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy nie wyrazili zastrzeżeń do projektu programu i przyjęli go jednogłośnie.
Na zebraniu w drodze głosowania jednogłośnie wybrano przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert, została nim Anita Kubicka ze Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska.
Następnie projekt „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miasta Słupcy to jest 26 października tego roku.
Ogłoszenie pierwszych konkursów ofert na rok 2018 planowane jest na drugą połowę grudnia.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125