Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

WYKAZ

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Słupca.

 

[art. 3 ust.1 pkt 9) lit. d) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm./].

 

  1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca znajduje się przy ul. Wspólnej 8 (dawne Słupeckie Gospodarstwo Komunalne), tel. 63 2751829.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: Pon: 10:00-18:00, pozostałe dni w godz. 7:00-15:00.

PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

PSZOK prowadzi: Gmina Miejska Słupca (od 01.01.2020r)

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125