Konkurs o Pióro Marcina ze Słupcy

Regulamin Konkursu
na rymowankę pod hasłem „Słupca…moje miasto”
o Pióro Marcina ze Słupcy
organizowanego w ramach Święta Niepodległości oraz Imienin ulicy 11 Listopada

 

  1. Organizatorem konkursu jest Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta w Słupcy
  2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców miasta oraz jego sympatyków
  3. Uczestnicy przygotują rymowankę 4 wersową związana z miastem Słupca.
  4. Podpisane prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2015r. na adres: Referat Promocji Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca lub mailowo: promocja2@miasto.slupca.pl z dopiskiem KONKURS NA RYMOWANKĘ.
  5. Organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
  6. Oceny prac dokona Organizator.
  7. Nagrodą główną w konkursie jest Pióro Marcina ze Słupcy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
  8. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu Święta Niepodległości na Imieninach na ulicy 11 Listopada.
  9. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie miasta oraz  w Informatorze.

Kim był Marcin ze Słupcy?

Marcin ze Słupcy był synem Olbrachta (Alberta), mieszczanina ze Słupcy. Żył w pierwszej połowie XV w. Ojciec dbał o jego wykształcenie i po ukończeniu nauk przygotowujących w 1436 r. zapisał go na Uniwersytet Jagielloński. W 1437 r. uzyskał stopień bakałarza, a w 1441 tytuł magistra. Po ukończeniu studiów opuścił Kraków, powrócił do Słupcy, a w latach 1446-47 wykładał o poetach rzymskich słupeckiej młodzieży, między innymi Janowi ze Słupcy, późniejszemu kanonikowi katedry gnieźnieńskiej, dla którego był stryjem. Wykłady te odbywały się w szkole mieszczącej się przy kościele św. Wawrzyńca.
W 1447 r. wyjechał do Poznania, gdzie został rektorem szkoły katedralnej. W 1456 r. został powołany ponownie na Uniwersytet Krakowski i wykładał Owidiusza.
Zachował się po nim trzy utwory wierszem pisane:
• „Epitafium na cześć Wincentego z Szamotuł”,
• „Epitafium na cześć Andrzeja Łaskarza”,
• sekwencja o swoim imienniku św. Marcinie w dziesięciu zwrotkach rymowanych

DSC_0355

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125