Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski  jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Słupcy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują na co należy przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.
Budżet obywatelski ma na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta Słupcy przy współtworzeniu listy zadań inwestycyjnych przeznaczonych  do realizacji z budżetu miasta Słupcy na rok 2016.
Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Słupcy to: wspólne gospodarowanie budżetem Słupcy, przejrzystość, integracja społeczności lokalnej, większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania. Udział w tworzeniu budżetu da mieszkańcom wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy – władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.
Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Słupcy. Dzięki konsultacjom władze miasta Słupcy będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami. Konsultacje zwiększą aktywność i zaangażowanie w sprawy miasta organizacji społecznych oraz obywateli.
Na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego utworzono konto mailowe e-mail : budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2016 r. zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem w I części zgłaszane będą zadania, a następnie po weryfikacji nastąpi ich ogłoszenie. W II części konsultacji przeprowadzone zostanie głosowanie nad nimi. Końcowym efektem będzie wpisanie zadania, bądź zadań, do projektu budżetu na 2016  rok.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125