Budżet obywatelski – zgłaszanie zadań

Zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2024 rok informujemy, że od 19 czerwca do 7 lipca można zgłaszać zadania do realizacji.

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania projektów zadań określa Zarządzenie nr 80/2023.

Formularz zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Słupcy na rok 2024 r. poniżej

Uchwała Nr XLVII/331/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego https://eurzad.finn.pl/gmslupca/server/pobierz_rejestry_zalacznik/951441

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125