Pierwszy węgiel dla mieszkańców miasta dotarł do składu.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta w Słupcy rozpoczyna sprzedaż węgla dla mieszkańców Miasta Słupcy. W tym miejscu przedstawiamy najistotniejsze informacje:

  1. Cena za tonę węgla wynosi 1980 złotych
  2. Dostawcą węgla jest PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – podmiot wskazany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.
  3. W sprzedaży dostępny będzie następujący sortyment: groszek (8-25mm), orzech (25+mm). Certyfikaty jakości węgla, publikujemy poniżej.
  4. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego proszone są o oczekiwanie na kontakt ze strony Urzędu Miasta. Drogą telefoniczną lub e-mailową uzyskają Państwo informację o możliwości płatności za zakupiony węgiel a także numer sprawy stanowiący tytuł wpłaty. Węgiel będzie sprzedawany wg kolejności złożonych wniosków.
  5. Po uzyskaniu informacji od pracownika Urzędu Miasta, wnioskodawca dokona płatności w kasie Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto: Urząd Miasta Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, numer rachunku: 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753
  6. Po uiszczeniu opłaty Urząd Miasta wystawi fakturę, która wraz z potwierdzenie zapłaty stanowić będzie podstawę do odbioru węgla ze składu.
  7. Dystrybucja węgla prowadzona będzie za pośrednictwem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie, ul. Dworcowa 1.
  8. Transport węgla z miejsca składowania do gospodarstwa domowego to koszt w wysokości 30 zł brutto, płatny u dystrybutora.
  9. Ewentualną usługą workowania należy uzgodnić z dystrybutorem.
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125