Szkolenia zawodowe

SZKOLENIA ZAWODOWE
Zapraszamy osoby z powiatu wrzesińskiego i słupeckiego w wieku 29-64 lata, a w tym:
 Osoby bezrobotne
 Posiadające niskie kwalifikacje zawodowe
 Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
Oferta:
 Asystent osoby niepełnosprawnej
 Opiekunka środowiskowa
Proponujemy:
 Praktykę zawodową
 Materiały szkoleniowe
 Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje
 Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 Materiały dydaktyczne
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 63 275 35 50, 609 193 535
Lub adres e-mail: ppp.slupca@interia.pl, bądź bezpośredni w Młodzieżowym Centrum Kariery w Słupcy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupcy, pok. Nr. 111, ul. Pułaskiego 21

MCK

MCK

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125