Częstotliwość i tryb umieszczania opłaty za odpady

UCHWAŁA NR X/62/15
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125