Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. O kartę mogą też wystąpić rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.”

Podczas składania wniosku o wydanie karty trzeba okazać się oryginałami lub odpisami dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny (do wglądu).

Miejsce składania wniosku:  Urząd Miasta w Słupcy, Referat Oświaty i Rozwoju Lokalnego – pok. 308-309, tel. 63 277 27 27 wew. 121 lub 233.

Lista podmiotów oferujących zniżki

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125