Katarzyna Żak w słupeckiej bibliotece

14 czerwca licznie zgromadzona w bibliotece publiczność miała przyjemność wysłuchania recitalu w wykonaniu Katarzyny Żak – znanej wszystkim aktorki teatralnej, filmowej i telewizyjnej, wokalistki. W repertuarze znalazły się utwory m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Magdaleny Czapińskiej, Mariana Hemara. Widzowie przekonali się, że pani Katarzyna jest nie tylko wspaniałą aktorką, ale też znakomitą wokalistką, która w cudowny sposób, z gracją i lekkością nawiązała kontakt z publicznością. Między piosenkami aktorka opowiadała o swojej pracy i spotkaniach z mistrzami m.in. Agnieszką Osiecką, Wojciechem Młynarskim. Cześć piosenek była zabawna, część refleksyjna, ale wszystkie znakomicie zaśpiewane. Recital przeplatany był opowieściami i anegdotami.

Po recitalu, nagrodzonym gorącymi owacjami, dyrektorka biblioteki Anna Karpińska oraz wiceburmistrz Jacek Szczap podziękowali Katarzynie Żak za tak wspaniały wieczór oraz wręczyli jej kwiaty i upominek. Wokalistka po wystepie z chęcią podpisywała płyty, rozmawiała z każdą osobą i pozowała do zdjęć. Wszyscy zgromadzeni byli zachwyceni ciepłem oraz dobrocią bijącymi od artystki.

Recitalem Katarzyny Żak zakończono realizację przedsięwzięcia grantowego KULTURAlna Biblioteka, finansowanego z projektu Kultura bez barier. Celem projektu, na który pozyskano 152.700 zł, było m.in. uwrażliwienie pracowników biblioteki na perspektywę odbiorców osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i młodzieży, a także współpracy z lokalnym środowiskiem, ułatwienie dostępu do zbiorów biblioteki oraz poszerzenie oferty wydarzeń dostępnych i otwartych dla wszystkich.

Środki zostały przeznaczone na różne cele i inicjatywy. Udało się zorganizować 43 wydarzenia (spotkania autorskie, z dziennikarzami, podróżnikami, reporterami, kucharzami, psychologami, warsztaty literackie, plastyczne, rękodzielnicze, detektywistyczne, kucharskie, muzyczne, recital poetycki, koncert mikołajkowy, spektakle teatralne).

Wzięto udział w 3 szkoleniach. Zakupiono pętlę indukcyjną stanowiskową, zainstalowano system informacyjno-nawigacyjny TOTUPOINT, oraz zamontowano ściankę mobilną. Taką największą wartością jest również to, że mamy świadomy i wyedukowany zespół pracowników, który rozumie w jakim kierunku będziemy się rozwijać, jak ważne jest przygotowanie wydarzeń dla wszystkich.

Materiał informacyjny: MiPBP w Słupcy

Foto: MiPBP w Słupcy, Urząd Miasta w Słupcy

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125