Nabór wniosków do programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje”

Do 13 marca br. potrwa nabór wniosków do programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje”. W ramach programu można uzyskać od 5 do 150 tys. złotych dofinansowania na organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Uprawnione do składania wniosków są m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie takich projektów jak: organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych.

Dotację można również uzyskać na organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze (również on-line), organizację rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75 proc. budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna to 150 tys. zł.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 24 kwietnia do 31 października 2023 roku.

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa do 13 marca 2023 roku. Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK pod TYM ADRESEM.

Materiał informacyjny pobrano ze strony Serwis Samorządowy PAP

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125