Konkurs Działaj Lokalnie – ruszamy 2 maja 2022 r.

Konkurs Działaj Lokalnie – ruszamy 2 maja 2022 r. !

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu, który rozpoczyna się 2 maja 2022 r. i potrwa do dnia wyczerpania środków – ogłoszenia o wyczerpaniu środków. Wysokość grantu, o który można wnioskować to 6 000 zł, a długość trwania projektu, od 3 do 6 miesięcy (Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie  zmniejszających negatywne skutki pandemii lub, w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie
z Ukrainą” dotyczą
wsparcia uchodźców z Ukrainy).

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracęmieszkańcówna rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą
o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 2 maja 2022 r.  na stronie www.unianadwarcianska.pl oraz http://system.dzialajlokalnie.pl/

Więcej informacji o konkursie na stronie:

 http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-konkursu-dzialaj-lokalnie-2022/

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie, które poświęcone zostanie zasadom konkursu Działaj Lokalnie 2022.

Termin: 28 kwietnia, godz. 15:00

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska. u. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 26 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem formularza Google dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/qLNfopE5mcKLiVpu6

Program:

1. Podstawowe zasady udział w programie Działaj Lokalnie 2022.

2. Omówienie wniosku.

3. Rozliczenie dotacji.

4. Pytania i odpowiedzi.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Działaj Lokalnej

Stowarzyszenie ”Unia Nadwarciańska”

Poznańska 18, 62-400 Słupca

biuro: ul. Plac Szkolny 16 a

tel.  63 24 100 73; 512 962 200

e-mail: odl@unianadwarcianska.pl

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125