Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

WYKAZ

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających  w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów  (adresy pozyskane ze stron internetowych):

[art. 3 ust. 2 pkt 9) lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm./]

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Komart” Sp. z o. o., Szybowa 44, 44 – 193 Knurów, tel. 32 335 50 60.
  2. Ekoplast – Produkt Sp. z o. o., ul. Frysztacka 145, 43 – 400 Cieszyn, tel. 33 858 00 75, biuro@ekoplast.cieszyn.pl.
  3. EKO Spektrum Wojciech Jarczak, ul. Wspólna 1, 45 – 837 Opole, tel. 606 – 967 – 774.
  4. INTEREKO Sp. z o. o., ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 45 – 828 Opole, tel. 077 47 – 47 – 2019.
  5. Remondis Opole Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów, Przyjaźni 9, 45 – 573 Opole, tel.  077 42 – 76 – 127.
  6. FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64 – 020 Czempiń, tel. 692 335 828.
  7. Jopek recykling Dawid Jopek, Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63 – 330 Dobrzyca, 667 429 619, tel. 724 569 561, Jopek-recykling@wp.pl.
  8. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,SO-MASZ” s.c. Janusz Socha, Krzysztof Socha, 98-100 Łask, ul. Leśników Polskich 65, tel. 43 675 15 35.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125