Pozyskano środki z Ministerstwa Obrony Narodowej!

Pozyskano środki z Ministerstwa Obrony Narodowej!

Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” otrzymało środki na realizację projektu – „Szkolenie strzeleckie młodzieży”. Pieniądze pozyskano w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej. Projekt realizowany będzie od lipca do listopada 2019 r. Jego celem jest podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowo-obronnym. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Słupeckiego. Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie.

To już 6 projekt realizowany przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej. Wartość projektu w tym roku to 14900 zł z tego 10000 zł to środki pochodzące z MON. Łączna wartość projektów od 2014 r. to 102201 zł, z czego 83663 zł pochodziło z Ministerstwa.

Zajęcia z młodzieżą rozpoczną się we wrześniu i obejmą wykłady (szkolenie edukacyjno – informacyjne), treningi strzeleckie z karabinka pneumatycznego, wyjazd do jednostki wojskowej. Cykl treningów zakończony zostanie zawodami, na których najlepsze osoby otrzymają nagrody.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Karol Biadasz.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej ZSE w Słupcy i profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

logo_ekonomik

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125