Warsztaty „Miejskie Klimaty”

16 maja 2019
17:00do20:00

W imieniu Fundacji Veolia Polska serdecznie zapraszamy 16 maja w godz. od 17:00 do 20:00 do udziału w warsztatach konsultacyjnych, które organizowane są w ramach programu Fundacji oraz Pracowni Miejskiej pn.: “Miejskie Klimaty”.

Miejsce warsztatów: Państwowa Straż Pożarna w Słupcy, ul. Ratajczaka 1

Warsztaty, które odbędą się 16 maja są pierwszym etapem kilkumiesięcznego projektu “Miejskie Klimaty”, prowadzonego we współpracy z Urzędem Miasta w Słupcy, podczas którego razem z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządem, będziemy identyfikować i tworzyć najlepsze rozwiązania dla ekologicznych wyzwań Słupcy. Ich celem jest zarysowanie możliwych ścieżek rozwoju miasta i analiza różnych scenariuszy przyszłości miasta w kontekście zmian klimatu. Podczas warsztatów chcemy porozmawiać z lokalnymi liderami dla których ważna jest jakość życia w Słupcy
i którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym istotnym dla miasta temacie.
Pogarszający się stan środowiska naturalnego coraz silniej wpływa na jakość życia mieszkańców miast. Dotyczy to między innymi konsekwencji zdrowotnych zanieczyszczeń, przegrzewania się miasta czy ryzyka związanego z zagrożeniami wynikającymi z ekstremalnych zjawisk pogodowych. Już dzisiaj musimy zacząć szukać rozwiązań, które ułatwią adaptację miast do zmian klimatu i włączą w nie możliwie szerokie grono mieszkańców.
Bylibyśmy wdzięczni, jeśli wraz z pozostałymi zaproszonymi liderami zechcieliby Państwo włączyć się w działania na rzecz klimatu, podzielić się z nami swoją wiedzą, porozmawiać o wyzwaniach stojących przed miastem oraz wspólnie z nami poszukać najkorzystniejszych dla Słupcy i jego mieszkańców rozwiązań.

Warsztaty to szczególnie istotny etap programu, a Państwa zaangażowanie jest kluczowe dla skutecznego wypracowania odpowiedzi na współczesne wyzwania klimatyczne. Pozwala bowiem uwzględnić wiele perspektyw i opinii mieszkańców, którzy najlepiej znają miasto i jego potrzeby.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

Potwierdzenia Państwa obecności prosimy przesyłać do 14 maja 2019 r . na adres mailowy:
m.koszewska@pracowniamiejska.pl

Program “Miejskie Klimaty” objęty jest Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Słupcy.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie www.miejskieklimaty.pl

Poniżej przedstawiamy ramowy program warsztatów
17.00 – 17.05
Otwarcie spotkania.
Burmistrz Michał Pyrzyk
17.05 – 17.10
Wprowadzenie do programu.
Fundacja Veolia Polska
17.10 – 17.30
Co czeka Słupcę w kontekście zmian klimatu? Prognozy i trendy, które wpłyną na miasto.
Justyna Król, Pracownia Miejska
17.30 – 19.00
Część 1. Tworzenie scenariuszy przyszłości dla Słupcy.
Praca w grupach
19.00 – 19.15
Przerwa kawowa i poczęstunek
19.15 – 19.40
Część 2. Tworzenie scenariuszy przyszłości dla Słupcy.
Praca w grupach
19.40 – 20.00
Podsumowanie

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125