I sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 16 listopada 2018 r.

BRM.0002.1.2018

Informuję, że na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z treścią wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-501-171/18 z dnia 15 października 2018 r. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r. zwołana została I sesja Rady Miasta Słupcy na dzień 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 13,00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Transmisja z obrad udostępniona będzie na portalach internetowych Miasta Słupcy.

Porządek I sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Słupcy.
5. Ślubowanie Burmistrza Miasta.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Ustalenie porządku obrad.
8. Wystąpienie Burmistrza Miasta Słupcy.
9. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
11. Powołanie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej i jej przewodniczącego.
12. Powołanie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych i jej przewodniczącego.
13. Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Słupcy.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie I sesji Rady Miasta.

Z poważaniem
Sekretarz Miasta
/-/Beata Wyderkiewicz

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125