Posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2018.09.17

 

BRM.0012.56.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 24 września 2018 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy z I półrocza 2018 r.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacje z działalności:
• Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – druk nr 1.
• Muzeum Regionalnego – druk nr 2.
• Miejskiego Domu Kultury – druk nr 3.
b. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2017 rok – druk nr 4.
c. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Słupcy za I półrocze 2018 roku – druk nr 5.
d. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – druk nr 6.
e. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 7.
f. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 8.
g. Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miejskiej Słupca – druk nr 9.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji
/ Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2018.09.17

 

BRM.0012.56.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 25 września 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacje z działalności:
• Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – druk nr 1.
• Muzeum Regionalnego – druk nr 2.
• Miejskiego Domu Kultury – druk nr 3.
b. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2017 rok – druk nr 4.
c. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Słupcy za I półrocze 2018 roku – druk nr 5.
d. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – druk nr 6.
e. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 7.
f. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 8.
g. Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miejskiej Słupca – druk nr 9.
3. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji
/ Piotr Marszałek /

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125