Nowa ulica w Słupcy

Wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy w rejonie ul. Róża została zaprojektowana droga wewnętrzna w celu skomunikowania działek budowlanych na tym obszarze. W wyniku geodezyjnego podziału została m.in. wyodrębniona przedmiotowa droga wewnętrzna. W związku z tym iż droga ta stanowi własność prywatną zwrócono się do właściciela o wyrażenie zgody na nadanie jej nazwy. Uchwałą Rady Miasta Słupcy nadano drodze wewnętrznej nazwę „ul. Widokowa”. Nazwa ta będzie obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym woj. Wielkopolskiego.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125