Posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2017.11.15

BRM.0012.44.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 23 listopada 2017r. (tj.czwartek)  o godzinie 13.00
posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw SpołecznychRady Miasta Słupcy.Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie projektu uchwały dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/


Słupca, dnia 2017.11.15

BRM.0012.44.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 24 listopada 2017r. (tj.piątek)  o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki MiejskiejRady Miasta Słupcy.Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie projektu uchwały dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.

 

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125