Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska informuje o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia:
• 1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”- http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-nr-52017-2/
• 1.3 LSR tj.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, ścieżki rowerowe, szlaki pieszo rowerowe” – http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-nr-62017-2/
• 2.3 LSR tj.: „Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego” – http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-nr-72017-2/

 

 

 

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125