Lista zweryfikowanych projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 roku

Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 roku

Lp. Nr zadania według kolejności zgłoszeń Zgłaszający Tytuł zadania Lokalizacja Koszt w złotych Opis zgłaszającego wraz z uzasadnieniem
1. 1 Józef Maciej Graczyk

( grupa 25 osób )

Budowa chodnika przy ulicy Słowackiego ul. Słowackiego 120.000 zł Chodnik przy ulicy Słowackiego po stronie Kościoła Św. Leonarda jest niezbędny ze względu na to, że jest to jedna z ulic wlotowych do naszego miasta , co znacznie poprawi wizerunek. Szczególnie osoby przyjezdne lub przejeżdżające przez nasze miasto będą miały zupełnie inny pogląd estetyczny. Wyjeżdżając z wiosek położonych wokół Słupcy a w tym przypadku z Kotuni, gdzie od kilku lat są już piękne chodniki i wjeżdża się do miasta powiatowego, gdzie od samych granic miasta brak jest jakichkolwiek chodników. Istniejący chodnik na ul. Słowackiego po przeciwnej stronie jest w bardzo złym stanie. Ponadto w czasie silnych opadów deszczu mieszkańcy tej. Części ul. Słowackiego narażeni są ustawicznie na zalewanie ich posesji. Brak nawet po tej stronie ulicy krawężników i studzienek , które zabezpieczały by przed zalewaniem podwórek.
2. 2 Ewelina Nowakowska                          ( grupa 28 osób ) Budowa chodnika przy ulicy Zagórowskiej ul. Zagórowska 120.000 zł Chodnik przy ul. Zagórowskiej jest niezbędny ze względu na to, że jest to po pierwsze jedna z ulic wlotowych do naszego miasta, co znacznie poprawi wizerunek Słupcy. Szczególnie osoby przyjezdne lub przyjeżdżające przez nasze miasto będą miały zupełnie inny pogląd estetyczny. Wyjeżdżając z wiosek położonych wokół Słupcy, gdzie od kilku lat są już piękne chodniki i wjeżdża się do miasta powiatowego, gdzie od samych granic miasta brak jest jakichkolwiek chodników. Po drugie w tym rejonie powstało wiele nowych domów jednorodzinnych w których mieszkają rodziny z małymi dziećmi i dziećmi w wieku szkolnym. Ze względu na duży ruch samochodowy w ulicy Zagórowskiej, gdzie przejeżdża coraz więcej samochodów ciężarowych stanowi to zagrożenie dla idących poboczem dzieci. Również dorośli muszą często idąc do własnych domów schodzić do pobliskiego rowu z obawy przed jadącymi często nieodpowiedzialnymi kierowcami. Duże zagrożenie bezpieczeństwa pieszych jest szczególnie zauważalne w godzinach wieczornych i nocnych.
3. 3 Piotr Jóźwiak                   ( grupa 35 osób ) Budowa chodnika przy ulicy Pyzderskiej Ul. Pyzderska 120.000 zł Chodnik przy ulicy Pyzderskiej jest niezbędny ze względu na to, że jest to po pierwsze jedna z ulic wlotowych do naszego miasta, co znaczenie poprawi wizerunek Słupcy. Szczególnie osoby przyjezdne lub przyjeżdżające przez nasze miasto będą miały zupełnie inny pogląd estetyczny. Wyjeżdżając z wiosek położonych wokół Słupcy a w tym przypadku z Kotuni, gdzie od kilku lat są już piękne chodniki i wyjeżdża się do miasta powiatowego, gdzie od samych granic miasta brak jest jakichkolwiek chodników. Po drugie w tym rejonie powstało wiele nowych domów jednorodzinnych w których mieszkają rodziny z małymi dziećmi i dziećmi w wieku szkolnym. Ze względu na duży ruch samochodowy w ulicy Pyzderskiej, gdzie przejeżdża coraz więcej samochodów ciężarowych stanowi to zagrożenie dla idących poboczem dzieci. Również dorośli muszą często idąc do własnych domów schodzić do pobliskiego rowu z obawy przed jadącymi często nieodpowiedzialnymi kierowcami. Duże zagrożenie bezpieczeństwa pieszych jest szczególnie zauważalne w godzinach wieczornych i nocnych, mimo istniejącego już od roku oświetlenia.
4. 4 Jerzy Jeliński

( grupa 26 osób )

Modernizacja ulicy Ogrodowej Ul. Ogrodowa 120.000 zł Ulica Ogrodowa jest jedną z najstarszych ulic miasta Słupcy. Przez ostatnie trzydzieści lat na ulicy Ogrodowej pobudowano wiele domów jednorodzinnych, czym stała się ulicą gęsto zamieszkałą. Jej mankamentem jest, że jest to ulica bardzo wąska a na dodatek brak jest na niej jakiejkolwiek infrastruktury drogowej. Nigdy w swej historii na ulicy Ogrodowej nie było nawierzchni przypominającej tradycyjną ulicę. Zasypywana przez lata przez jej mieszkańców, szlaką, gruzem i żwirem, którzy tym samym chcieli uniknąć kolein, szczególnie podczas opadów stała się dzisiaj ulicą z wieloma dziurami i bardzo niebezpieczną dla pojazdów. Kłopoty mieszkańców tej ulicy powoduje również brak na niej chodnika, który nie może tam powstać ze względu na jej niewielką szerokość. Od wielu lat mieszkańcy domagają się remontu tej ulicy. Jednak ze względu na koszty modernizacji tej ulicy (ok. 1 mln złotych wg planów sporządzonych przez Urząd Miasta) do dnia dzisiejszego bez dofinansowania tej inwestycji z zewnątrz, modernizacja przesuwana jest z roku na rok. W tej sytuacji fundusze zagwarantowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pozwoliłyby zmodernizować ulicę Ogrodową chociażby w 1/10 części do czasu pozyskania środków na modernizację tej ulicy w całości a mieszkańcom choć trochę ułatwiłoby to dojazd do własnych domów.
5. 5 Marcin Pietrzykowski                  (grupa 26 osób ) Budowa tężni solankowej w Słupcy wraz z towarzyszącą wokół infrastrukturą architektury miejskiej W rejonie następujących ulic: Aleja Tysiąclecia, Gajowa A. Szeluty, Koszucka, M.Jareckiego, Jeziorna 120.000 zł Budowa tężni solankowej i jej zdrowotne właściwości wpłyną korzystnie na poprawę zdrowia wielu mieszkańców Słupcy, w szczególności osób starszych, dzieci, osób na co dzień mających dolegliwości zdrowotne w postaci mi.in. astmy, chorób alergicznych, nadciśnienia tętniczego, chorób tarczycy, etc. Powstanie tężni sprawi także, że powstanie nowy obiekt, dotychczas nie spotykany w naszym regionie, który wzbogaci atrakcyjność turystyczną naszego miasta, w dalszej kolejności zwiększy się dzięki temu liczba turystów odwiedzających Słupcę oraz rozwinie się biznes turystyczny, zwiększający nowe miejsca pracy.
6. 7 Paulina Adamczak-Kaczmarek

(grupa 28 osób )

„Ogródek Jordanowski” Plac zabaw w parku tzw. ”Ogródek Jordanowski” 120.000 zł Plan zakłada zastąpienie dawnego placu zabaw, tzw. Ogródka Jordanowskiego. Z placu pozostały tylko szczątki. Chyba wszyscy rozumiemy jak istotny dla każdego człowieka jest okres dzieciństwa. Podstawową funkcją placu zabaw jest zachęcanie dzieci do zabaw ruchowych i wysiłku fizycznego, który jest niezbędny dla ich rozwoju. Pozwólmy naszym dzieciom na wspaniałą zabawę na pięknym i kolorowym placu, gdzie spędzą niezapomniane chwile na świeżym powietrzu otoczone zielenią parku. Koniec komputerów, tabletów i smartfonów! Zadbajmy o ich zdrowie na przyszłość.

 

7. 8 Robert Nadgrodkiewicz

(grupa 26 osób)

Modernizacja bocznego boiska piłkarskiego przy ul. Gajowej w kompleksie Orlik

 

Słupca ul. Gajowa 2 120.000 zł W Słupcy brakuje obiektów sportowych do prowadzenia zajęć i treningów z piłki nożnej. Boisko piłkarskie przy ul. Gajowej 2 w kompleksie Orlik nie spełnia obecnie odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć treningowych i rozegrania meczów ze względu na zły stan nawierzchni, brak oświetlenia, brak możliwości nawadniania, jest także niebezpieczne ze względu na znajdujące się na nim bramki metalowe. Poprzez zrealizowanie w/w projektu obiekt będzie wykorzystany w dłuższym wymiarze czasowym, przez większą ilość grup trenujących, a także odciąży stadion leśny przy ul. Gajowej 4, będzie można rozgrywać mecze piłkarskie, zwiększy się atrakcyjność oferty sportowej w Mieście Słupca.
8. 9 Alicja Hławka

( grupa 26 osób )

Adaptacja pomieszczeń dla siedziby Stowarzyszenia Słupecki Klub Mam Budynek Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 27 120.000 zł Klub Mam w Słupcy powstał z inicjatywy mam w styczniu 2017, od tego czasu przeprowadziliśmy wiele specjalistycznych warsztatów i spotkań integrujących zarówno dla dzieci, jak i dla mam. W naszej lokalnej wspólnocie brakuje stałego miejsca spotkań, dostosowanego do wymagań małych dzieci ( miejsce na wózki, ograniczona ilość schodów, toaleta z przewijakiem) oraz takiego w którym można zgromadzić i zostawić wyposażenie-dostępnego tylko i wyłącznie dla mam i dzieci. Potrzebujemy dostosowanej przestrzeni do przeprowadzania warsztatów (chustonoszenia, masażu, integracji sensorycznej), spotkań (z położną, fizjoterapeutą, osteopatą), szkoleń (zwiększanie szans na samozatrudnienie kobiet marginalizowanych po urlopie macierzyńskim). Dostępność sali na wyłączność przyczyni się do wzrostu zadowolenia młodych mam w naszym mieście. Mamy będą mogły uczęszczać na różne zajęcia i jednocześnie zapewnić dzieciom rozrywkę i opiekę w oddzielnej sali. W powiecie i gminie Słupca nie istnieją podobne miejsca, już teraz na spotkania przyjeżdżają mamy z okolicznych miejscowości, nawet spoza powiatu. Własna przestrzeń pozwoli nam również na wzięcie udziału w konkursach i dotacjach w kategorii wsparcia macierzyństwa i pomocy rodzinie. Siedziba stowarzyszenia ma działać jako ogólnodostępne miejsce spotkań mam i dzieci szczególnie w wieku 0-6 lat, ale także starszych. W przyszłości planujemy stworzyć grafik zajęć i możliwości opieki nad dziećmi. Miejsce, które pragniemy stworzyć będzie promocją miasta samą w sobie, na pewno wpłynie na wyższy poziom opieki nad dziećmi i matkami, wzrost świadomości kobiet ciężarnych, rozwinie się sieć kontaktów i znajomości, a także przyciągniemy specjalistów, których na co dzień nie ma w naszym mieście.
9 10 Marek Goszczko

( grupa 54 osób )

„CZÓŁNO I KSIĄŻKA”

( wykonanie łodzi dłubanej – repliki łodzi z okresu kultury łużyckiej + model oraz wydanie książki nawiązującej do tego okresu i miejsca w rejonie Słupcy

Przystań nad jeziorem słupeckim oraz staw obok muzeum lub bezpośrednie otoczenie muzeum ( plac od strony ul. Warszawskiej) Ogółem około 50.000 zł

Wydanie książki ok. 30 tys. zł

Wykonanie łodzi i jej modelu ( skala 1:2) ok. 15 tys. zł

Koszty materiałów, transportu i inne ok. 5 tys. zł

 

Celem zgłaszanego projektu jest popularyzacja wśród mieszkańców miasta, turystów i innych osób faktów hist. mających miejsce w rejonie naszego miasta ( vide-publikacja naukowa) wykorzystanie atutów hist., krajobrazowych i przyrodniczych w celu szerokiej promocji miasta oraz rozwoju turystyki w rejonie ( przykład Biskupin). Pomogłaby w tym lektura książki, rejsy „historyczną” łodzią po j. słupeckim – szlakiem osadnictwa z okresu kultury łużyckiej oraz zapoznanie się z ekspozycją modelu czółna ( muzeum plener lub staw w pobliżu muzeum. Ekspozycja mogłaby być swoistym początkiem „szlaku łużyckiego” z odp. Planszami informacyjnymi ( z wykorzystaniem projektowanej promenady wzdłuż kanału staw- jezioro). Wspomniana książka jest już napisana w całości i częściowo zredagowana, liczy ok. 150 str. Jej tytuł roboczy „Zielone jezioro”, prace przy czółnie (dł. 5,5 m, szer. 1 m) są na półmetku

 

Lista negatywnie  zweryfikowanych projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 roku

Lp. Nr zadania według kolejności zgłoszeń Zgłaszający Tytuł zadania Lokalizacja Koszt w złotych Opis zgłaszającego wraz z uzasadnieniem
1. 6 Ks. Hieronim Szczepaniak

(grupa 25 osób )

 

Budowa hospicjum stacjonarnego w Słupcy Na terenie Miasta Słupcy przy Parafii Bł. Michała Kozala w Słupcy ul. Kopernika 10 120.000 zł

( budynek hospicjum w stanie surowym)

Na terenie miasta Słupca i powiatu słupeckiego nie ma hospicjum stacjonarnego (jest tylko domowe z którym chcemy współpracować). Rodziny często nie mają warunków w swoich domach aby chorzy godnie przeżywali czas choroby i śmierci. W hospicjum łatwiejsza będzie pomoc medyczna dla chorych w stanie terminalnym z chorobą nowotworową.

 

Zgodnie z § 2 ust. 2 regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy zgłaszane zadanie musi być zgodne z prawem. Budżet Obywatelski jest częścią Budżetu Miasta Słupcy i wydatkowanie środków musi być zgodne z ustawą o finansach publicznych.  Projekt może dotyczyć zadań inwestycyjnych, ale tych które będą prowadzone na majątku miasta i realizowane przez miasto – nie ma możliwości przekazania środków z budżetu dla podmiotów zewnętrznych. Wobec powyższego  propozycja zadania nie może być uwzględniona w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125