Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2017.09.07

BRM.0012.41.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 11 września  2017r. (tj. poniedziałek)  o godzinie 13.00
posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.Posiedzenie odbędzie się w sali nr 207 w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych na realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 2.
c. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Słupcy na lata 2017-2020– druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 5.
f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023 – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ulica Sulańska 13 za 2016 rok – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 8.
i. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2017 roku – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadań z  zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego – druk nr 10.
k. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 11.
l. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 12.

4. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/


Słupca, dnia 2017.09.07

BRM.0012.41.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 12 września  2017r. (tj. wtorek)  o godzinie 13.00
posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 2.
c. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Słupcy na lata 2017-2020– druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 5.
f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023 – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ulica Sulańska 13 za 2016 rok – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 8.
i. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2017 roku – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadań z  zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego – druk nr 10.
k. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 11.
l. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 12.

3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125