Badanie statystyczne: Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. na terenie miasta Słupcy ponownie realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/  i http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach-01-20-07-2017,91,1.html

 

Jaki charakter ma badanie „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”?
Badanie „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” jest kwartalnym badaniem
ankietowym, realizowanym metodą wywiadu bezpośredniego przez ankieterów, zorientowanym na ocenę
skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem wydatków związanych z wyjazdami. W 2017 r. badanie zostanie przeprowadzone w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku.
Jaki jest cel badania?
Dzięki rzetelnie prowadzonym badaniom zdobywamy informację dotyczącą mi. in.:
· liczby wyjeżdżających mieszkańców Polski według miejsca zamieszkania, cech społeczno
-demograficznych i sytuacji materialnej gospodarstwa domowego,
· podróży krajowych długookresowych , krótkookresowych oraz zagranicznych,
· kierunków w wyjazdów mieszkańców Polski,
· celów i długości podróży,
· rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej,
· głównego środka transportu,
· wydatków poniesionych w związku z podróżą.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125