Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Słupcy

Regulamin konkursu
„Najładniejsza dekoracja dożynkowa wjazdu do miasta Słupcy i wyznaczonych ulic”
o nagrodę Burmistrza Miasta Słupcy

1.  Organizator:

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Słupcy gospodarz tegorocznych Dożynek Powiatowych.

2. Cel Konkursu:

Celem Konkursu jest artystyczne udekorowanie ulic miasta poprzez upowszechnianie i kultywowanie tradycji oraz obrzędowości wiejskiej związanej z okresem żniw. Integracja organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Słupcy.

3. Warunki uczestnictwa:

a) Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Słupcy.

b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału do 20 czerwca 2017 ( załącznik nr 1)

  • e – mailem na adres: promocja2@miasto.slupca.pl
  • osobiście w Urzędzie Miasta ul. Pułaskiego 21 62-400 Słupca

c) Wykonanie w dniach od 31 sierpnia do 1 września 2017 dekoracji wjazdu do miasta i ulic Słupcy wyznaczonych przez Organizatora.

d) Dekoracja musi zachować trwałość minimum do 3 września 2017 r.

e) Każda Organizacja ma prawo zgłosić do konkursu cztery dekoracje.

f) Organizator nie zapewnia materiałów wykonawczych.

Dekoracje należy zdemontować najpóźniej do 5 września 2017r.

4. Ocena:

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny dekoracji ulic poddając je punktowej ocenie.

5.  Kryteria oceny:

a) Pomysłowość: 0 – 5 punktów (oryginalność, walory humorystyczne, nawiązanie do aktualnych wydarzeń społecznych)

b) Związek z kulturą rolniczą i tradycją regionu, symbolika żniwna: 0-5 punktów
(np. wykorzystanie w dekoracji płodów rolnych, snopów zbóż, motywów żniwnych, tradycyjnych narzędzi rolniczych)

c) Rozmiar dekoracji: 0-5 punktów (w tym pracochłonność w przygotowaniu dekoracji)

d) Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny: 0-5 punktów

6. Nagroda:

Dla zwycięzców przewidziano nagrody w postaci bonu o wartości:

I miejsce – 600 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 200 zł

Organizator nie przewiduje nagród dodatkowych.

7. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystości dożynkowych
w Słupcy 3 września 2017r.

8. Informacje dodatkowe

Wyniki konkursu będą podane na stronie internetowej oraz profilu facebook.pl Urzędu Miasta
w Słupcy.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 63 277 27 27 wew.160 lub mailowo: promocja2@miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125