Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2017.02.09

BRM.0012.33.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 13lutego 2017r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00.

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy – druk nr 1.
b. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – druk nr 2.
c. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk nr 8.
h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk nr 9.
i. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 10.
j. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 11.
k. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania „Ścieżka rowerowa Słupca – Giewartów – Kosewo” – dokumentacja techniczna – druk nr 12.
l. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – druk nr 13.
m. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 14.
n. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 15.
o. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Słupcy za 2016 rok – druk nr 16.
3. Omówienie kalendarium uroczystości i imprez organizowanych w Słupcy w 2017 roku.
4. Miejska trasa turystyczna.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/

Słupca, dnia 2017.02.09

BRM.0012.33.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 14lutego 2017r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00.

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki MiejskiejRady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali nr 207 w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy – druk nr 1.
b. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – druk nr 2.
c. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk nr 8.
h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk nr 9.
i. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 10.
j. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 11.
k. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania „Ścieżka rowerowa Słupca – Giewartów – Kosewo” – dokumentacja techniczna – druk nr 12.
l. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – druk nr 13.
m. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 14.
n. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 15.
o. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Słupcy za 2016 rok – druk nr 16.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125