Zakończenie konsultacji społecznych

W dniu 18 października 2016 r. o godz. 10.00 w Sali nr 207 Urzędu Miasta w Słupcy odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Głównym tematem spotkania kończącego konsultacje, które rozpoczęły się 10 października 2016 roku było zebranie opinii od przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Na początku spotkania głos zabrał Pan Burmistrz Michał Pyrzyk, który przedstawił program oraz zmiany jakie wprowadzono w projekcie na 2017 rok.

Następnie głos oddano przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy nie wyrazili zastrzeżeń do projektu programu.

Na zebraniu w drodze głosowania jednogłośnie wybrano przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert, została nim Pani Anita Kubicka.

konsultacje-organizacji-pozarzadowych-1

Zakończenie konsultacji społecznych

konsultacje-organizacji-pozarzadowych-2

Zakończenie konsultacji społecznych

konsultacje-organizacji-pozarzadowych-3

Zakończenie konsultacji społecznych

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125