Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

WYKAZ

Podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miejskiej Słupca.

[art. 3 ust.1 pkt 9) lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./, ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1155/].

  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miejskiej Słupca odbiera: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62–540 Kleczew, NIP 6652963271, REGON 301634884.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miejskiej Słupca jest odbierany bezpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Słupcy ul. Wspólna 8, 62 – 400 Słupca, tel. 63 275 18 29.
Punkt jest czynny w poniedziałki w godz. 10:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125