Słupca
Jesteś tutaj:   Młodzieżowa Rada Miasta Słupcy   arrow   IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta
Wybierz język strony: polskienglishdeutsch

IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Protokół nr 3/2015
z IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy odbytej
w dniu 15.06.2015r.
 
 
Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00.
W sesji wzięło udział 11 na 15 radnych.
 
I – Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy Kamil Świątek. Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości: Burmistrza Miasta pana Michała Pyrzyka,  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji panią Beatę Nadgrodkiewicz, Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pana Tadeusza Markiewicza, Dyrektora Miejskiego Domu Kultury pana Jarosława Dębskiego, pracowników Urzędu Miasta oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Na podstawie listy obecności stwierdził,
iż w posiedzeniu rady uczestniczy 11 radnych, a zatem można skutecznie obradować
i podejmować uchwały. Następnie rada stwierdziła prawomocność obrad, a Przewodniczący odczytał porządek obrad. Ze względu na nieobecność zaproszonego na sesję, pana Waldemara Serockiego, Przewodniczący wnioskował o usunięcie punktu 8. „Promocja Związku Strzeleckiego” z porządku obrad. Radni przegłosowali ten wniosek jednogłośnie, podobnie jak porządek obrad.
 
II – Rozstrzygnięcie konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
Przewodniczący Rady Kamil Świątek odczytał wyniki konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy w formie elektronicznej oraz rysunkowej. Zwycięzcom oraz wyróżnionym uczniom słupeckich szkół obecnym na posiedzeniu rady zostały wręczone nagrody.
W kategorii elektronicznej wygrała Monika Brzezińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych, natomiast w kategorii rysunek zwyciężył Mariusz Nowak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Podziękowania dla pozostałych uczestników konkursu zostały rozesłane do ich szkół.
 
III – Wakacje w mieście.
 
Kolejnym punktem sesji było przedstawienie propozycji spędzenia wakacji w Słupcy przygotowanych przez Miejski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jako pierwsza ofertę MOSiR-u, zawierającą wiele ciekawych atrakcji dla dzieci i młodzieży przedstawiła pani Dyrektor Beata Nadgrodkiewicz. Następnie propozycje przygotowaną przez MDK, zawierającą również wiele ciekawych i sprawdzonych warsztatów czy wydarzeń odczytał pan Dyrektor Jarosław Dębski.
 
IV – Sprawa ścieżki rowerowej do Giewartowa.
 
Temat został podjęty przez Wiceprzewodniczącego rady Jakuba Mencla, który o ścieżkę rowerową do Giewartowa pytał Burmistrza Słupcy pana Michała Pyrzyka.
Burmistrz w swojej odpowiedzi zaznaczył, iż problem ten jest poruszany od wielu lat i że możliwości jego realizacji wykraczają poza kompetencje jednej gminy czy tylko miasta Słupcy. Aby projekt się udał potrzebna jest współpraca gmin Słupca i Ostrowite, miasta Słupcy oraz przede wszystkim powiatu słupeckiego. Burmistrz zaproponował, aby rada wysłała do starosty słupeckiego pismo określające stanowisko w sprawie poparcia budowy tejże ścieżki. Do dyskusji włączył się również pan Tadeusz Markiewicz z zapytaniem
o możliwość budowy podobnej ścieżki do miejscowości Ląd. Radni jednogłośnie zdecydowali, że stworzeniem wniosku do starosty zajmie się sekcja sportu i kultury.
 
V – Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej i samorządowej.
 
Informacje na temat nagrody, która nagradzałaby uczniów słupeckich szkół podstawowych oraz gimnazjum za wyróżniającą się pracę społeczną, a także na rzecz samorządu odczytał
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pan Tadeusz Markiewicz. Nagroda ta ma mieć formę nagrody pieniężnej, a potencjalni jej zdobywcy byliby nominowani przez dyrekcję, grono pedagogiczne oraz radę rodziców w swoich szkołach.
 
VI – Zamknięcie IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
Ze względu na brak wniosków i zapytań wśród radnych Przewodniczący Kamil Świątek zamknął IV Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
Protokołował: Kacper Krotecki 
 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy
 UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

 
                                                       
 

 

 

 


 

 

 
 

Miasto Słupca
Województwo:  wielkopolskie
Siedziba władz:  Słupca
Powierzchnia:   1030 ha
       10 km²
Liczba ludności:    13 904
   
   

Kalendarium

Urząd Miasta-kontakt
Urząd Miasta
tel. 63 277 27 27
e-mail: um@miasto.slupca.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
e-mail: bok@miasto.slupca.pl

Promocja miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 227
promocja-k@miasto.slupca.pl

PEŁNE DANE KONTAKTOWE
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo  
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Słupca