Słupca
Jesteś tutaj:   Młodzieżowa Rada Miasta Słupcy   arrow   III sesja Młodzieżowej Rady Miasta
Wybierz język strony: polskienglishdeutsch

III sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Protokół nr 2/2015
z III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy odbytej
w dniu 12.02.2015r.
 
 
Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00.
W sesji wzięło udział 11 na 15 radnych.
 
 
I – Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy Kamil Świątek. Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości: Burmistrza Miasta pana Michała Pyrzyka, panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Beatę Nadgrodkiewicz, Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pana Tadeusza Markiewicza, pracowników Urzędu Miasta oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż
w posiedzeniu rady uczestniczy 11 radnych, a zatem można skutecznie obradować
i podejmować uchwały. Następnie rada stwierdziła prawomocność obrad, a Przewodniczący odczytał porządek obrad. Po odczytaniu porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez radę.
 
II – Ślubowanie Radnego Kamila Jeżychowskiego.
 
1. Przewodniczący MRM Słupcy Kamil Świątek odczytał Rotę Ślubowania, następnie radny Kamil Jeżychowski poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję” został przyjęty do grona radnych. Ślubowanie było konieczne ze względu na nieobecność radnego na inauguracyjnym posiedzeniu rady.
 
III – Odczytanie protokołu z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
1. Protokół został odczytany przez Sekretarza MRM Słupcy Kacpra Kroteckiego.
 
2. Radni jednogłośnie zaakceptowali protokół z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
IV – Powołanie komisji konkursowej na logo MRMS.
 
1. Zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą podczas II Sesji MRMS komisja konkursowa będzie liczyła 6 członków.
 
2. W skład komisji weszły następujące osoby: Daria Andrzejewska, Kamil Pułrolniczak, Wojciech Przybysz, Kamil Świątek, Jakub Mencel i Cezary Dłutkowski.
 
3. Skład komisji konkursowej na logo MRMS został przyjęty jednogłośnie.
 
V – Sprawa lodowiska w Słupcy. 
 
1. Dyrektor MOSIR-u odczytała informację i stanowisko tejże instytucji w sprawie lodowiska w Słupcy.
 
2. Po odczytaniu informacji głos zabrał radny Jakub Mencel, który skierował pytanie do pani Dyrektor odnosząc się do możliwości stworzenie lodowiska w tym roku, jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą.
 
3. Pani Dyrektor odpowiedziała, że MOSIR jest pod względem technicznym gotowy na przeprowadzenie takiego zadania.
 
VI – Projekt klubu młodzieżowego w Słupcy.
 
1. Odczytanie informacji na temat klubu młodzieżowego w Słupcy przez panią Sylwię Rosińską, przedstawiciela Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy, pomysłodawców tejże inicjatywy.
 
VII – Sprawa darmowego dostępu do Wifi w mieście – wstępne sprawozdanie sekcji.
 
1. Odpowiedź na wniosek MRMS skierowany do Burmistrza Miasta Słupcy pana Michała Pyrzyka w sprawie dostępu do Wifi w mieście odczytana przez pracownika Referatu ds. Promocji miasta Słupcy panią Arletę Kolską-Hypkę. Punkty darmowego dostępu do Wifi mają zostać zlokalizowane w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy oraz w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.
 
VIII – Obchody 725-lecia lokacji Miasta Słupcy.
 
1. Radni podczas trwania sesji nie przedstawili żadnych wniosków oraz pomysłów. Mają one napływać w trakcie dalszej pracy MRMS.
 
IX – Festiwal „Przyjaciel Młodzieży”.
 
1. Radni jednogłośnie podjęli decyzję, iż w sprawie tego festiwalu zostanie powołana specjalna komisja w radzie.
 
X – Utworzenie sekcji/komisji w Radzie.
 
1. Głos w tej sprawie zabrał radny Jakub Mencel, który stwierdził, iż koniecznością jest utworzenie w radzie stałych komisji, zajmujących się konkretnymi sprawami.
 
2. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek radnego Mencla w sprawie utworzenia stałych sekcji w radzie.
 
3. Radni jednogłośnie podjęli decyzję, iż w radzie zostaną utworzone trzy sekcje/komisje: sportowa, kulturowa oraz charytatywna.
 
4. W skład komisji sportowej weszli radni: Wojciech Przybysz, Kamil Jeżychowski, Cezary Dłutkowski oraz Jakub Mencel.
 
5. W skład komisji kulturowej weszli radni: Kamil Świątek, Kacper Krotecki oraz Bartosz Nowak.
 
6. W skład komisji charytatywnej weszli radni: Krzysztof Tecław, Paweł Syty oraz Kamil Pułrolniczak.
7. Skład każdej z komisji został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
 
XI – Wolne wnioski i zapytania.
 
1. Sprawa ferii zimowych w mieście – przedstawienie programu ferii zaproponowanych przez MOSIR i MDK, odczytanie programu MDK w Słupcy przez Przewodniczącego Kamila Świątka, uwagi rady dotyczące programu MDK w Słupcy.
 
2. Zapytanie radnego Kamila Pułrolniczka w sprawie usytuowania w mieście punktu sprzedaży biletów autobusowych linii PKS Konin. Radni jednogłośnie przyjęli, iż radny Pułrolniczak zajmie się osobiście stworzeniem wniosku w tej sprawie.
 
3. Informacja pani Arlety Kolskiej-Hypki na temat przedsięwzięć związanych z obchodami 725-lecia lokacji Miasta Słupcy, między innymi pomysł Gry Terenowej, która ma się odbyć 23 czerwca 2015r.
 
XII – Zamknięcie III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
Protokołował: Kacper Krotecki
 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy
 UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

 
                                                       
 

 

 

 


 

 

 
 

Miasto Słupca
Województwo:  wielkopolskie
Siedziba władz:  Słupca
Powierzchnia:   1030 ha
       10 km²
Liczba ludności:    13 904
   
   

Kalendarium

Urząd Miasta-kontakt
Urząd Miasta
tel. 63 277 27 27
e-mail: um@miasto.slupca.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
e-mail: bok@miasto.slupca.pl

Promocja miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 227
promocja-k@miasto.slupca.pl

PEŁNE DANE KONTAKTOWE
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo  
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Słupca