Słupca
Jesteś tutaj:   Młodzieżowa Rada Miasta Słupcy   arrow   II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy
Wybierz język strony: polskienglishdeutsch

II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy

Protokół Nr 1/2014
z II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy odbytej
w dniu 17.12.2014r.
 
Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00.
W sesji wzięło udział 13 na 15 radnych.
 
 
I – Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy Kamil Świątek. Powitał wszystkich radnych oraz gości: wiceburmistrza Tomasza Garsztkę, pracowników Urzędów Miasta oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że
w posiedzeniu sesji uczestniczy 13 radnych, a zatem można skutecznie obradować
i podejmować uchwały. Następnie rada stwierdziła prawomocność obrad, a Przewodniczący odczytał porządek obrad. Po odczytaniu porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez radę.
 
II – Ogłoszenie konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
1. Wiceprzewodniczący Cezary Dłutkowski odczytał regulamin konkursu.


2. Przyjęcie poprawki do regulaminu dotyczącej miejsca i terminu składania prac konkursowych. Radni jednogłośnie ustalili termin dostarczanie prac na 13.02.2015r. Ponadto prace w wersji elektronicznej będą dostarczane na skrzyknę mailową Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
3. Przyjęcie poprawki do regulaminu dotyczącej komisji konkursowej. Radni jednogłośnie ustalili, że owa komisja będzie liczyła sześciu członków.
 
4. Przyjęcie poprawki do regulaminu dotyczącej charakteru konkursu. Radni jednogłośnie przegłosowali, że konkurs będzie miał charakter dwu etapowy, w I etapie prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, natomiast w II etapie przez użytkowników portalu Facebook.
Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 6 najlepszych prac.
 
5. Przyjęcie poprawki do regulaminu dotyczącej nagrody w konkursie. Radni jednogłośnie ustalili, że autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni.
 
6. Przyjęcie poprawki do regulaminu dotyczącej ogłoszenia wyników konkursu oraz trwania II etapu. Sprawdzanie prac, które napłyną w I etapie będzie trwało przez okres ferii zimowych 2015, przyjęto jednogłośnie. II etap konkursu trwać będzie przez tydzień, w głosowaniu
10 radnych było za, 3 przeciw, wniosek został przyjęty. Radni jednogłośnie przyjęli, że ostateczne ogłoszenie wyników odbędzie się podczas sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
III – Pieczątka Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy
 
1. Wiceprzewodniczący Jakub Mencel odczytał Uchwałę Nr I/1/2014 Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 17.12.2014r. w sprawie wzoru pieczątki Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
2. Radni jednogłośnie przyjęli projekt powyższej uchwały.
 
IV – Prowadzenie strony internetowej Rady oraz fanpage na Facebooku.
 
1. Radni jednogłośnie przyjęli, iż Młodzieżowa Rada Miasta Słupcy będzie miała możliwość publikowania bieżących informacji na stronie internetowej miasta Słupcy oraz na fanpage na Facebooku.
2. Radny Piotr Samul zgłosił swoją kandydaturę do prowadzenia fanpage na Facebooku.
3. Radni jednogłośnie przyjęli kandydaturę Piotra Samula.
4. Radni jednogłośnie przyjęli kandydaturę Kacpra Kroteckiego do prowadzenia zakładki Rady na stronie internetowej miasta Słupcy.
 
V – Sprawa darmowego dostępu do Wifi w mieście.
 
1. Odczytanie informacji dotyczącej dostępu do Wifi w innych miastach w Polsce przez radnego Piotra Samula.
2. Radni jednogłośnie przyjęli, iż sprawa darmowego dostępu do Wifi zostanie przekazana odpowiedniej sekcji.
.  
VI – Utworzenie sekcji w Radzie.
 
1. W sprawie utworzenia sekcji zostały zgłoszone dwa wnioski:
- utworzone sekcje będą miały charakter stały
- sekcje będą tworzone w związku z daną sprawą
Oba wnioski były rozpatrywane w jednym głosowaniu. Dziewięciu radnych było
za wnioskiem drugim, czterech było przeciw, wniosek drugi został przyjęty.
2. Ustalono również, że w skład sekcji dotyczącej dostępu do Wifi będą wchodzili radni
z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy, decyzja podjęta jednogłośnie.
3. Sekcja przygotuje ankiety w sprawie dostępu do Wifi, które zostaną przeprowadzone we wszystkich słupeckich szkołach oraz zajmie się wybraniem lokalizacji hotspotów Wifi
w mieście, decyzje podjęta przez radnych jednogłośnie.
4. Przeprowadzenie ankiety oraz przygotowanie wyników przez sekcje odbędzie się
do następnej sesji Rady, przyjęte jednogłośnie. 
 
VII – Wolne wnioski i zapytania.
 
1. Radni jednogłośnie przyjęli, iż termin następnej sesji Rady odbędzie się pod koniec stycznia lub na początku lutego.
2. Radna Daria Andrzejewska złożyła wniosek w sprawie lodowiska w Słupcy.
3. Radni jednogłośnie przegłosowali za wnioskiem w sprawie lodowiska.
4. Wniosek w sprawie lodowiska zostanie stworzony przez Prezydium Rady, w głosowaniu 11 radnych była za, 2 wstrzymało się od głosu, wniosek został przyjęty.
 
VIII – Zamknięcie obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.
 
Protokołował: Kacper Krotecki 
 
  Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy
Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
 UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

 
                                                       
 

 

 

 


 

 

 
 

Miasto Słupca
Województwo:  wielkopolskie
Siedziba władz:  Słupca
Powierzchnia:   1030 ha
       10 km²
Liczba ludności:    13 904
   
   

Kalendarium

Urząd Miasta-kontakt
Urząd Miasta
tel. 63 277 27 27
e-mail: um@miasto.slupca.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
e-mail: bok@miasto.slupca.pl

Promocja miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 227
promocja-k@miasto.slupca.pl

PEŁNE DANE KONTAKTOWE
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo  
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Słupca