Słupca
Jesteś tutaj:   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami   arrow   Rejestr działalności regulowanej
Wybierz język strony: polskienglishdeutschMłodzieżowa Rada Miasta Słupcy
Miasta partnerskie:
S�upca

Rejestr działalności regulowanej

REJESTR
 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Słupcy
[art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. 2013.1399 j.t./].
 
 
 1. Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej Bakun, Roztoka 6,
62-513 Krzymów, NIP 665-181-26-99, REGON 310033956, odpady komunalne o kodach: 20 01 08, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 03, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, nr rejestrowy DGM.RDR.1.2012.
 
 1. Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Beata Zaradzka, Osiedle Niepodległości 13/53, 62-400 Słupca, NIP 665-164-95-41, REGON 300283520, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DGM.RDR.2.2012.
 
 1. IGLESPOL Z. IGLEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Wrocławska 14, 62-300 Września, NIP 786-15-93-978, REGON 634470166, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 21 23*,  20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DGM.RDR.3.2012
 
 1. Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o.o., Piotrowice ul. Malinowa 24g, 62-400 Słupca, NIP 608-00-81-540, REGON 300970686, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 21*, 20 21 23*,  20 01 28, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DGM.RDR.4.2012.
 
 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO Stefan Marciniak, Szymon Marciniak, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 23, 62 – 420 Strzałkowo, NIP 667-00-09-058, REGON 310272359, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DGM.RDR.5.2012. *
 
*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 27 stycznia 2014 roku w związku                     z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych                        od właścicieli nieruchomości.

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21, 62–540 Kleczew, NIP 6652963271, REGON 301634884, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 40, 20 01 80, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.6.2012.
 
 1. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o., ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz, NIP 618-00-30-387, REGON 250029837, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*,  20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 0 1 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.7.2012.
 
 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz, NIP 777-000-82-48, REGON 632098277, odpady komunalne o kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 21 23*,  20 01 25, 20 01 26*, 20 01, 27*, 20 0 1 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.8.2012
 
 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, NIP 665-000-12-14, REGON 310018543, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07 15 01 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 0 1 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.9.2012
 
 1. CRP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością os. Orła Białego 51/5 61 – 251 Poznań NIP 782-24-17-439, REGON 300728057, odpady komunalne o kodach:  20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.10.2012
 
 1. Zakład Handlowo – Usługowy Eko – Skórtex Angelika Ligocka ul. Wrzesińska 77, Tomice, 63 – 308 Gizałki NIP 617-146-53-93, REGON 251581152, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 06 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, nr rejestrowy DPO.6233.1.11.2012.*
 
*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 13 lutego 2015 roku w związku                     z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych                        od właścicieli nieruchomości
 
 1. Usługi Komunalne Paweł Blejwas 62-400 Słupca, Os. Niepodległości 11/6, NIP 667-126-68-11, REGON 310286692, odpady komunalne o kodach: 15 01 02, 17 01 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*,  20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99,  nr rejestrowy DPO.6233.1.1.2013.
 
 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., 62 – 610 Sompolno, ul. Piotrkowska 39, NIP 666-00-03-887, REGON 311080343, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 36, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99,  nr rejestrowy DPO.6233.1.2.2013.
 
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 62 – 561 Ślesin, ul. Spokojna 10, NIP 6652988472, REGON 302019365, odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 36, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99,  nr rejestrowy DPO.6233.1.3.2013.
 
 1.  Usługi Transportowe Sylwester Szymanowski, 62 – 800 Kalisz, Marii Konopnickiej 14/16/4 NIP 6181051440,  REGON 250580742, odpady komunalne o kodach:           20 01 10, 20 01 11, nr rejestrowy DPO.6233.1.4.2013.
*wykreślono na wniosek przedsiębiorcy z dniem 04 sierpnia 2015 roku w związku z zakończeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych   od właścicieli nieruchomości.
 UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

 
                                                       
 

 

 

 


 

 

 
 

Miasto Słupca
Województwo:  wielkopolskie
Siedziba władz:  Słupca
Powierzchnia:   1030 ha
       10 km²
Liczba ludności:    13 904
   
   

Kalendarium

Urząd Miasta-kontakt
Urząd Miasta
tel. 63 277 27 27
e-mail: um@miasto.slupca.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
e-mail: bok@miasto.slupca.pl

Promocja miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 227
promocja-k@miasto.slupca.pl

PEŁNE DANE KONTAKTOWE
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo  
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Słupca