Słupca
Jesteś tutaj:   Historia   arrow   Związani ze Słupcą   arrow   Roman Grzeszczak
Wybierz język strony: polskienglishdeutschMłodzieżowa Rada Miasta Słupcy
Miasta partnerskie:
S�upca

Roman Grzeszczak

Roman Grzeszczak -  ur. 27 lipca 1903 r. w Kowalewie, zm. 16 grudnia 1992 r.w Słupcy.

Słupca zawdzięcza mu zarówno swój szpital, jak i odtworzenie zniszczonego przez Niemców Pomnika Wolności.

Dyplom doktora nauk lekarskich otrzymał 30 czerwca 1930 roku. Prakty­kował u doktora Lidmanowskiego. Służbę Wojskową odbył w 1930 roku najpierw w Szkole Podchorą­żych Sanitarnych w Warszawie, którą ukończył w stopniu plu­tonowego, podchorążego. Następnie służył w Korpusie Ochrony Pogranicza w 27 batalionie „Snów" , gdzie pełnił funkcje lekarza batalionu. W przededniu wybuchu wojny, już w lipcu 1939 r., został powołany do wojska – do 15 pułku ułanów poznańskich, gdzie pełnił funkcje dowódcy plutonu sanitarnego.
W kampanii wrześniowej przeszedł cały szlak bojowy pułku od bitwy nad  Bzurą, przez Puszczę Kampinoską do Warszawy. W trakcie tych walk dwukrotnie opatrywał dowódcę Wielkopolskiej Brygady Kawalerii generała Romana Abrahama.  W okresie okupacji został wywieziony z rodziną do Bochni i mieszkał w miejscowości Kłaj w pobliżu Puszczy Niepołomickiej, gdzie leczył i działał w ruchu oporu jako lekarz Batalio­nów Chłopskich. Po 1945 roku powrócił do domu. Pracował w Golinie, Skulsku i w Słupcy, gdzie był kierownikiem Ośrodka Zdrowia, a następ­nie Wydziału Zdrowia PPRN. Ożenił się z Aliną Jędrzejewską i miał dzie­ci: Janinę, Andrzeja i Barbarę.

W latach 1947 - 1976 pracował w zorganizowanej poradni przeciwgruźlicznej, w komisji poborowej, w komisji kwalifikacyjnej w Słupcy, Kleczewie i Ślesinie. W 1959 roku złożył egzamin specjalistyczny w za­kresie pulmologii i zaczął myśleć o budowie szpitala w Słupcy, co po wie­lu trudach udało mu się zrealizować. W 1957 roku powstał Komitet Bu­dowy Szpitala, którego został przewodniczącym. Uroczyste otwarcie szpitala nastąpiło 1 października 1966 roku.

W latach 1965-1970 doktor Grzeszczak został dyrektorem szpitala i jednocześnie ordynatorem oddziału chorób płucnych. Był też radnym PPRN, a także przewodniczącym Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Kierował Komitetem Przeciwalkoholowym i był aktywnym człon­kiem ZBOWiD-u. Posiadał wiele odznaczeń, m. in­. medal za obronę Warszawy, Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzanc­ki, Medal Zwycięstwa i Wolności oraz Krzyż Kawalerski OOP.
 UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

 
                                                       
 

 

 

 


 

 

 
 

Miasto Słupca
Województwo:  wielkopolskie
Siedziba władz:  Słupca
Powierzchnia:   1030 ha
       10 km²
Liczba ludności:    13 904
   
   

Kalendarium

Urząd Miasta-kontakt
Urząd Miasta
tel. 63 277 27 27
e-mail: um@miasto.slupca.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
e-mail: bok@miasto.slupca.pl

Promocja miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 227
promocja-k@miasto.slupca.pl

PEŁNE DANE KONTAKTOWE
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo  
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Słupca