Słupca
Jesteś tutaj:   Historia   arrow   Patron Miasta św. Wawrzyniec   arrow   Oświadczenie
Wybierz język strony: polskienglishdeutschMłodzieżowa Rada Miasta Słupcy
Miasta partnerskie:
S�upca
OŚWIADCZENIE
Rady Miasta Słupcy
z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie ustanowienia św. Wawrzyńca  Patronem Miasta Słupcy
 
Działając na podstawie § 50 ust.2 pkt. 3 uchwały Nr VI/51/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2003r. w sprawie statutu Gminy Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 74, poz.1430 ze zm.) w odpowiedzi  na wniosek Burmistrza Miasta Słupca,  po konsultacji z duchowieństwem słupeckim
 
Rada Miasta Słupcy
wyraża wolę ustanowienia św. Wawrzyńca Patronem Miasta Słupcy
oraz wolę ustanowienia dnia 10 sierpnia  Świętem Patrona Miasta Słupcy
 
Rada Miasta Słupcy upoważnia Burmistrza Miasta Słupcy oraz Przewodniczącego Rady Miasta  Słupcy do wystąpienia do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego - Prymasa Polski z wnioskiem o ustanowienie św. Wawrzyńca Patronem Miasta Słupcy

Uzasadnienie

Biogram świętego Wawrzyńca  

    Św.Wawrzyniec- prawdopodobnie pochodził z Hiszpanii. Był najbliższym przyjacielem i towarzyszem papieża Sykstusa II, który wyświęcił młodego Wawrzyńca na diakona. Wyznaczył go mimo młodego wieku, na pierwszego z ośmiu diakonów, którzy służyli w Kościele rzymskim.
W zakres tego urzędu wchodziła m. in. opieka nad skarbcem Kościoła i podział dochodów kościelnych wśród ubogich. Cesarz Rzymu Walerian  wydał dekret o prześladowaniu chrześcijan, nakazujący zabić wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. Pojmano i skazano na śmierć papieża Sykstusa II. Podążający za nim  wiernie diakon Wawrzyniec otrzymał polecenie rozdzielenia skarbów kościoła pomiędzy wszystkich biednych. Następnego dnia prefekt Rzymu rozkazał  Wawrzyńcowi wydać wszystkie skarby Kościoła. Młody diakon zwlekał z ich dostarczeniem wcześniej bowiem już je  rozdał potrzebującym , a prefektowi przyprowadził biednych, mówiąc, że oni są najcenniejszymi skarbami Kościoła. To przesądziło o jego losie. Skazany na tortury, przypiekany ogniem  na rozżarzonym, żelaznym ruszcie zmarł modląc się o nawrócenie Rzymu. Obserwujący to wydarzenie pogańscy senatorowie przyjęli wiarę chrześcijańską i oni to pochowali ciało umęczonego Wawrzyńca. Imię świętego dość wcześnie wpisano do kanonu modlitwy eucharystycznej
                                                       (wg. ”Żywotów Świętych Pańskich ”o. Hugo Hoevera)
   


Ten bardzo popularny i czczony szczególnie w starożytności  i w średniowieczu święty  był czczony jako patron bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, ubogich, bibliotek, administratorów, straży pożarnych.
W ikonografii przedstawia się go jako diakona w dalmatyce, z kratą, na której był męczony, także z Ewangelią i Krzyżem; jako rozdającego jałmużnę ubogim (torebka na pieniądze), z palmą męczeństwa. Św. Wawrzyniec -  zmarł śmiercią męczeńską 10 sierpnia 258 r. Dzień ten jest liturgicznym wspomnieniem świętego.

Święty Wawrzyniec -  patron kościoła i miasta Słupcy  ( rys historyczny)

    Parafia p.w. Świętego Wawrzyńca w Słupcy poprzez stulecia istnienia wywierała ogromną rolę na życie duchowe, społeczne i kulturalne miasta i jego mieszkańców. Była czynnikiem miastotwórczym i jednym z najważniejszych czynników integrujących  gminę miejską we wszystkich sferach życia publicznego w mieście. Serce parafii stanowiła fara - kościół miasta p.w. św. Wawrzyńca, która jak dawniej, tak i obecnie jest miejscem ważnych  uroczystości, nie tylko religijnych. Jest  miejscem  kultu, ale także skarbnicą słupeckiej przeszłości, świadczącej o wielkości jej mieszkańców.
Nad rozwojem miasta i kościoła czuwał jego patron -Święty Wawrzyniec, którego kult szerzył się  z chwilą powstania parafii, a więc już w XIII w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1296r. Przypuszcza się, że fundatorem  kościoła pod tym wezwaniem był biskup poznański Jan II.
Miasto odbudowane po najeździe Krzyżaków, otoczone murami obronnymi z inicjatywy biskupa Mikołaja z Kórnika, nabywało nowe przywileje, rosła liczba  mieszkańców,  powiększał się jego obszar. Słupca była wówczas siedzibą dekanatu, który wchodził w skład archidiakonatu  gnieźnieńskiego.  Nad miastem dominowała (tak jak dziś) potężna bryła wzniesionego (w 2 poł. XIV w. i  pocz. XV w.)  kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca  ufundowana przez biskupa Andrzeja z Bnina. Bogate wyposażenie  świątyni było efektem nie tylko hojności fundatorów - biskupów poznańskich - właścicieli miasta, ale świadczyło o rosnącej zamożności patrycjatu. Mieszczanie słupeccy bowiem obdarowywani licznym przywilejami, wspierani w swych licznych transakcjach handlowych przez właścicieli grodu przyczyniali się do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta.. Słupca zaliczana była do jednych z najbardziej rozwiniętych ośrodków miejskich w Wielkopolsce.  Fara zaś była miejscem uroczystych zebrań i zjazdów, służyła obradom starszych cechu, posiedzeniom  rajców miejskich, licznie powstałe bractwa miały swoje altarię. Pierwsze dokładniejsze informacje  o wyposażeniu kościoła odnotowuje Jan Łaski w swym dziele “Liber Beneficiorum” dotyczącym uposażenia archidiecezji gnieźnieńskiej (z początków XVI w. ), który pisał o istnieniu w słupeckiej świątyni  aż 13 altarii, w  tym wymienia nowo erygowaną altarię ku czci Św. Wawrzyńca (zapis z 1472r.).

W kościele zachowana jest do dnia dzisiejszego piękna XVII-wieczna patena z wygrawerowaną postacią świętego Wawrzyńca, czy XIX-wieczny feretron,  chorągiew kościelna  i  obraz patrona  Św. Wawrzyńca w ołtarzu głównym z początków XX w. (odsłaniany rokrocznie w dniu odpustu świętego 10 sierpnia ).
W wielu domach, na belkach stropowych zaleźć można było inskrypcje mówiące o kulcie świętego: (np. Święty Wawrzyńcze od ognia patronie proszemy miej dom ten w swojej obronie- z 1791r.)

Święty Wawrzyniec - patron obchodów Święta Miasta- Wawrzynek słupeckich 

    Społeczność naszego miasta bierze liczny udział w uroczystościach kościelnych i świeckich organizowanych ku czci świętego Wawrzyńca.
Uroczystości odpustowe w naszym mieście od wieków mają miejsce w dniu 10 sierpnia tj. w dniu męczeńskiej śmierci tego świętego, który bronił  prawd, w które wierzył, za które oddał swoje młode życie będąc do końca wiernym ludziom i Bogu.
Święty Wawrzyniec jest szczególnym patronem organizowanych w naszym mieście od roku 1990r. uroczystości wawrzynkowych, które nazwę wzięły od jego imienia. W logo obchodów święta miasta widnieje młodzieńcza postać Świętego Wawrzyńca, w którego kratę - symbol męczeńskiej śmierci, wpisany jest herb Słupcy - zdwojony krzyż.
Święty Wawrzyniec jest także patronem Odpustowego Spotkania, które od 1999r  rokrocznie w dniu 10 sierpnia organizuje Muzeum Regionalne w Słupcy. Uroczystości odpustowe zainaugurowała  wystawa monograficzna: Święty Wawrzyniec -patron miasta, na której za pomocą eksponatów i dokumentów przedstawiono rozwój kultu i znaczenie tego świętego dla miasta.

Kolumna Świętego Wawrzyńca w Słupcy – jako wyraz szczególnego patronatu nad miastem

Włodarze naszego miasta oddając szczególną część temu świętemu ufundowali wespół z mieszkańcami Słupcy kolumnę z figurą świętego diakona, której uroczyste odsłonięcie i poświęcenie miało miejsce w dniu 10 sierpnia 1927r. W uroczystości wzięli udział: burmistrz Tadeusz Parysa, radni magistratu i starostwa powiatowego oraz społeczności miasta Słupcy. Poświecenia dokonał ks. proboszcz Franciszek Szczygłowski.
W czasie okupacji  kolumna została zniszczona przez Niemców, figura  mocno uszkodzona przetrwała jednak zawieruchę wojenną.
W 2002 r. zrodziła się idea, aby na zbliżający się odpust 10 sierpnia i kolejne Wawrzynki Słupeckie - figura wróciła na pierwotne miejsce. Figurka zawisła na elewacji budynku. Uroczystego poświęcenia figury w dniu 10 sierpnia 2002r. dokonał  biskup ordynariusz ks. Bronisław Dembowski, w obecności władz samorządowych i społeczności miasta Słupcy.
18 sierpnia 2007 r. wmurowano akt erekcyjny pod kolumnę św. Wawrzyńca w 80 rocznicę jej postawienia.
Aktualnie prowadzone są przez Gminę Miejską Słupca prace nad projektem odtwarzającym kolumnę św. Wawrzyńca i jej ponowną lokalizacje w miejscu, w którym pierwotnie była postawiona.
Kulminacją obchodów 720 - lecia lokacji miasta Słupcy w dniu 10 sierpnia 2010r. będzie odsłonięcie kolumny ze Świętym Wawrzyńcem, który po 83 latach wróci na swoje miejsce i znowu będzie spoglądał na miasto, któremu patronuje od  początków jego istnienia.

(informacje w oparciu o materiały  z wystawy : “Historia pewnej kolumny...” zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Słupcy - 10 sierpnia 2008r.)


 UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

 
                                                       
 

 

 

 


 

 

 
 

Miasto Słupca
Województwo:  wielkopolskie
Siedziba władz:  Słupca
Powierzchnia:   1030 ha
       10 km²
Liczba ludności:    13 904
   
   

Kalendarium

Urząd Miasta-kontakt
Urząd Miasta
tel. 63 277 27 27
e-mail: um@miasto.slupca.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
e-mail: bok@miasto.slupca.pl

Promocja miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 227
promocja-k@miasto.slupca.pl

PEŁNE DANE KONTAKTOWE
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo  
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Słupca